THƯ VIỆN

$data->name

Điều tra quốc gia về lao động trẻ em 2012 các kết quả chính

Mã sách: CHI - 219

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lan Hương. Th.S.Nguyễn Bao Cường, Th.S.Tống Thị Mai Hồng

Nguồn: Bộ LĐ-TBXH, Tổng cục thống kê, ILO

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Trẻ em

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Việt Nam là nước đầu tiên khu vực Châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước Quốc tế về quyền trẻ em. Nội dung của cuốn báo cáo này bao gồm 4 chương: Chương 1: Giới thiệu; Chương 2: Một số đặc trưng cơ bản của trẻ em từ 5 - 17 tuổi; Chương 3: Trẻ em tham gia hoạt động kinh tế; Chương 4: Lao động trẻ em; Kết luận và khuyến nghị; Danh mục bảng số liệu; Danh mục sơ đồ; Danh mục biểu đồ.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN