THƯ VIỆN

$data->name

Giới tăng cường và phát triển - quan hệ giới từ góc nhìn của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Mã sách: GEN - 352

Tác giả: Phạm Quỳnh Phương

Nguồn: isee

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo: Chương I: Bối cảnh nghiên cứu, tiếp cận giới và diễn ngôn về bất bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số. * Chương II: Quan niệm và quan hệ giới của người dân tộc thiểu số về vai trò giới và phân công lao động; tiếp cận và tăng thu nhập; Tham gia và ra quyết định. * Chương III: Tăng quyền từ góc nhìn tính tự quyết và vị thế của phụ nữ. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN