THƯ VIỆN

$data->name

Vì một xã hội không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Mã sách: DV - 64

Tác giả:

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sách nhằm chuyển tới bạn đọc những thông tin liên quan đến quyền của phụ nữ và tình trạng bạo lực của phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN