THƯ VIỆN

$data->name

Bộ chỉ số về Giới trong truyền thông

Mã sách: GEN - 376

Tác giả:

Nguồn: Bộ thông tin và truyền thông, Tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc, Oxfam

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Bộ chỉ số về Giới là tập hợp các chỉ số không phải là các quy định, được xây dựng đặc biệt cho truyền thông ở mọi hình thức. Tuy nhiên, Bộ chỉ số cũng phù hợp và hữu ích cho các cơ quan truyền thông, các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội truyền thông,.. Mục đích của việc xây dựng Bộ chỉ số là đưa ra các tiêu chí cụ thể, tạo điều kiện để các tổ chức truyền thông có thể đánh giá một cách hiệu quả việc thực hiện bình đẳng giới; và khuyến khích các tổ chức truyền thông làm cho các vấn đề bình đẳng giới trở nên công khai và công chúng có thể nhận biết được, cũng như phân tích những chính sách và việc thực hiện những chính sách đó để có hành động cần thiết tạo sự biến chuyển. Mời các bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN