THƯ VIỆN

$data->name

Sổ tay pháp luật đối với người chưa thành niên

Mã sách: CHI - 222

Tác giả: Vũ Duy Lãm, Phạm Thị Hoà

Nguồn: Nhà xuất bản tư pháp

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Trẻ em

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Để góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành các quy định pháp luật trong một số lĩnh vực có liên quan đến quyền, lợi ích trách nhiệm của người chưa thành niên. Bộ Tư pháp biên soạn cuốn sách này gồm ba phần: Phần I. Pháp luật về bảo vện, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Phần II. Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và thu hành án hình sự liên quan đến người chưa thành niên: Phần III. Pháp luật về dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN