THƯ VIỆN

$data->name

Quyền được gắn bó, một bài giảng về tầm quan trọng của khái niệm " Hướng " trong pháp luật so sánh về xu hướng tình dục

Mã sách: LGBT - 28

Tác giả: Kees Waaldijk

Nguồn: CCIHP, OXFAM

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: LGBTQ- Nữ Yêu Nữ

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Bài giảng này trình bày nguồn gốc của quyền này và gắn kết nó với ý nghĩa của từ " Hướng " trong xu hướng tình dục và với nhu cầu tâm lý cơ bản của con người là tình yêu, tình cảm, và sự gắn bó. "Quyền được gắn bó " và lập luận rằng quyền này có thể được coi là vấn đề xuyên suốt trong mọi vấn đề trong pháp luật về xu hướng tình dục. Quyền được gắn bó có thể được xử dụng như mẫu số chung cho nghiên cứu so sánh các quy định pháp luật trên thế giới nhằm chống lại hoặc công nhận người đồng tính. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN