THƯ VIỆN

$data->name

Làm việc xa nhà an toàn

Mã sách: TRA - 01

Tác giả: 0

Nguồn: Quỹ Châu Á

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tài liệu này được sử dụng trong các lớp tập huấn cho tuyên truyền viên giúp họ nâng cao hiểu biết và cung cấp thông tin đầy đủ hơn về di cư an toàn để họ có thể tự bảo vệ mình trong quá trình di cư tìm kiếm việc làm. Cuốn sách gồm 4 phần: Phần I: Giúp người lao động định hướng trước khi di cư. Phần II: Những thông tin cần tuyên truyền, tư vấn cho người lao động đi tìm việc làm ở trong nước. Phần III: Những thông tin cần tuyên truyền, tư vấn cho người lao động đi tìm việc làm ở nước ngoài. Phần IV: Chuyện kể về những người đi làm việc xa nhà. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN