THƯ VIỆN

$data->name

Giải thích thuật ngữ về di cư (tái bản lần 2)

Mã sách: TRA - 149

Tác giả:

Nguồn: IOM

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Di cư quốc tế đã trở thành một trong những quan tâm lớn hiện nay của cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, di cư quốc tế càng trở nên quan trọng tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của mỗi quốc gia. Với mục đích tăng cường sự hiểu biết và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di cư, IOM đã xuất bản cuốn sách "Giải thích thuật ngữ về di cư" nhằm đưa ra các định nghĩa, khái niệm chung đang được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực này. Mời các bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN