THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo đánh giá về nghề nghiệp và trả công giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc ngang nhau

Mã sách: GEN - 357

Tác giả: nhiều tác giả

Nguồn: MDG - F

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chênh lệch về giới cũng như các khía cạnh kinh tế, xã hội và pháp lý của việc mang lại cơ hội, đối xử bình đẳng trong việc làm, nghề nghiệp và trả lương công bằng giữa nam giới và nữ giới trong thị trường lao động Việt Nam. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN