THƯ VIỆN

$data->name

Chương trình quốc gia tại Việt Nam 2012 - 2017

Mã sách: HIV - 89

Tác giả:

Nguồn: UNODC

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn tài liệu gồm 3 phần chính: Đầu tiên là tổng quan về tình hình phổ biến tại Việt Nam trong các lĩnh vực chuyên môn của UNODC. Phần hai trình bày chương trình hoạt động của Văn phòng trong giai đoạn 2012-2017. Phần ba cung cấp chi tiết triển khai và giám sát chương trình. Thông tin bổ sung trong phần phụ lục bao gồm hiện trạng phê chuẩn của Việt Nam với các công ước và nghị định thư của Liên hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm, ngân sách dự kiến cho chương trình mới.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN