THƯ VIỆN

$data->name

Tài liệu chuyên đề Quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Việt Nam: Bức tranh khái quát và khung pháp lý giải quyết

Mã sách: SHA - 41

Tác giả:

Nguồn: 2013

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tài liệu chuyên đề tóm tắt những phát hiện chính của nghiên cứu "Quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Việt Nam: Bức tranh khái quát và khung pháp lý để giải quyết" (2012). Mục đích của cuốn tài liệu là tóm tắt thực trạng, luật pháp Việt Nam và những khuyến nghị nhằm ngăn ngừa và giải quyết quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho các bên liên quan.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN