THƯ VIỆN

$data->name

Tài liệu hướng dẫn thảo luận nhóm về phòng chống bạo lực gia đình

Mã sách: DV - 01

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Đức

Nguồn: Oxfam, Rafh, Action aid

Năm xuất bản: 2006

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 99

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Tóm tắt: Cuốn tài liệu này dành cho những người có kỹ năng làm việc với các nhóm cộng đồng trong các chương trình phát tiển cộng đồng quy mô nhỏ; là công cụ hỗ trợ trong việc tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng về bấn đề bạo lực

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN