THƯ VIỆN

$data->name

Giúp bạn đi xuất khẩu lao động được an toàn

Mã sách: TRA - 73

Tác giả: 0

Nguồn: Quỹ Châu Á

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sách dành cho những người có nhu cầu xuất khẩu lao động và những người đang làm công tác xã hội ở cộng đồng xã làng có những thông tin cần thiết, giúp bạn đi xuất khẩu lao động được an toàn. Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN