THƯ VIỆN

$data->name

Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam

Mã sách: GBV - 25

Tác giả: Nhóm tác giả tổ chức UNFPA

Nguồn: UNFPA

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề:

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1 : giới thiệu về BLG trên thế giới, các loại bạo lực, quy mô và hậu quả của bạo lực. Phần 2: Miêu tả các phương pháp được sử dụng, địa bàn được lựa chọn và những người được phỏng vấn trong nghiên cứu này.

CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION