THƯ VIỆN

$data->name

Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam

Mã sách: GBV - 25

Tác giả: Nhóm tác giả tổ chức UNFPA

Nguồn: UNFPA

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1 : giới thiệu về BLG trên thế giới, các loại bạo lực, quy mô và hậu quả của bạo lực. Phần 2: Miêu tả các phương pháp được sử dụng, địa bàn được lựa chọn và những người được phỏng vấn trong nghiên cứu này.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN