THƯ VIỆN

$data->name

Đánh giá tình hình phụ nữ trong hệ thống tư pháp hình sự Việt Nam nhằm hỗ trợ những nỗ lưc của Chính phủ hướng tới đảm bảo hiệu quả vấn đề Bình đẳng giới trong hệ thống tư pháp hình sự

Mã sách: GEN - 451

Tác giả:

Nguồn: UNODC

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo tập trung vào ba lĩnh vực lớn: phụ nữ là nạn nhân của tội phạm, phụ nữ vi phạm pháp luật và phụ nữ công tác trong lĩnh vực tư pháp hình sự. Mỗi chương của báo cáo đều bắt đầu bằng phần mô tả thực trạng và trình bầy khung nghiên cứu chuẩn, theo sau là phần phân tích số liệu sẵn có và đưa ra các khuyến nghị mang tính chiến lược với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam. Cả ba lĩnh vực nghiên cứu đều chỉ ra sự cần thiết phải tăng cường việc thực hiện, theo dõi và đánh giá hệ thống luật và chính sách liên quan tới bạo lực với phụ nữ, cũng như các nghiên cứu và phân tích tiếp theo nhằm xây dựng các chính sách và chương trình dựa vào bằng chứng và nhạy cảm về giới. Mời bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION