THƯ VIỆN

$data->name

Kỹ thuật can thiệp đối với người có hành vi bạo lực gia đình

Mã sách: DV - 236

Tác giả: Alyce La Violette

Nguồn: Alyce La Violette

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Điều trị nhóm đối với nam giới có hành vi lạm dụng bạn tình là một hiện tượng khá phổ biến gần đây. Các nhóm này được xây dựng với sự khuyến khích từ phong trào đấu tranh của những phụ nữ bị bạo hành, và trong giai đoạn từ giữa đến cuối những năm 1970, được các nhà vận động chính sách nhìn nhận như một thành tố quan trọng góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ. Vào những năm 1980, việc điều trị theo nhóm đối với người có hành vị bạo hành người khác đã trở thành hậu quả bắt buộc của quá trình tố tụng hình sự. Điều trị nhóm trở lên phổ biến khắp nơi và người ta đặt câu hỏi đối với hiệu quả của phương pháp điều trị này.Vào những năm 1990, giá trị, hình thức và tỷ lệ thành công của phương pháp điều trịtheo nhóm được xem xét kỹ lưỡng. Bài viết này cung cấp một góc nhìn mang tính lịch sử đối với các chương trình can thiệp dành cho người có hành vi bạo hành và miêu tả Chương trình Thay thế Bạo lực và các bài học kinh nghiệm, quan niệm và ý kiến của người sáng lập ra chương trình này

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION