TIN TỨCTin CSAGA

Tuyển dụng Tư vấn Nghiên cứu Đánh giá ban đầu dự án

03/10/2018 11:05:03 33

NHIỆM VỤ THAM CHIẾU

Dự án: “Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hình thức bạo lực tình dục”
Tên gói thầu: Tư vấn Nghiên cứu Đánh giá ban đầu
Phương pháp : Tư vấn độc lập

I.Mô tả tóm tắt dự án và mục đích của đánh giá

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) là một tổ chức phi chinh phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam. CSAGA đang tập trung xây dựng và thực hiện 4 chương trình nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.  Trong các hoạt động can thiệp, CSAGA luôn tìm kiếm cách tiếp cận sáng tạo và thiết thực để bảo vệ và thúc đẩy việc thực hiện quyền của cộng đồng này tại Việt Nam.

Dự án “Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hình thức bạo lực tình dục” được hỗ trợ của Tổ chức Bánh Mỳ cho Thế giới và thực hiện trong thời gian 02 năm (từ 1 tháng 7 năm 2018 đến 30 tháng 6 năm 2019). Dự án hướng tới đạt được 02 mục tiêu cụ thể bao gồm:

 • Mục tiêu 1: Người bị BLTD được hỗ trợ kịp thời để phục hồi

 • Mục tiêu 2: Các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam tham gia vào quá trình vận động để cải thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống bạo lực tình dục.

 

Nhằm đảm bảo các mục tiêu của dự án và đánh giá nhu cầu tại vùng dự án, Ban quản lý dự án mong muốn tìm kiếm nhóm tư vấn thực hiện nghiên cứu đánh giá ban đầu. Kết quả của nghiên cứu sẽ giúp CSAGA nắm bắt các vấn đề tại địa bàn dự án, điều chỉnh, bổ sung các hoạt động đã được xác định trong đề xuất dự án. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng sẽ gợi ý và phát hiện các chủ đề mới cho các nghiên cứu và chương trình của CSAGA.

 

II. Nội dung công việc, thời gian, địa điểm, phương pháp và tiêu chuẩn kỹ thuật:

 1. Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu:

 

 • Đánh giá thực trạng bạo lực tình dục tại các địa bàn dự án và xác định nhu cầu của nạn nhân và các bên liên quan.

 • Xác định vai trò của các nhóm cộng đồng, đối tác và các bên liên quan tại địa bàn dự án trong việc hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới và xử lý các vụ việc bạo lực tình dục.

 • Tìm ra những điểm hạn chế và đề xuất các biện pháp cải thiện việc hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới và xử lý các vụ việc bạo lực tình dục tại địa bàn dự án.

 • Đưa ra các gợi ý, khuyến nghị cho các hoạt động can thiệp nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hình thức bạo lực tình dục.

 

 1. Thời gian và địa bàn nghiên cứu

 • Thời gian nghiên cứu: từ 1/09/2018 – 15/09/2018

 • Địa bàn nghiên cứu: Tại 2 xã Sơn Đông, Cổ Đông, 2 trường Đại học tại Hà Nội, 12 câu lạc bộ của 12 tỉnh.

 

 1. Nhiệm vụ của nhóm tư vấn

 

Stt

Công việc

Kết quả dự kiến

1

Xây dựng đề xuất kỹ thuật của baseline survey

 

Đề xuất kỹ thuật và khung đánh giá được hoàn thiện.

2

Xây dựng và hoàn thiện công cụ nghiên cứu.

 

1 bộ công cụ khảo sát và hướng dẫn sử dụng công cụ khảo sát cho từng nhóm đối tượng.

3

Đi thực địa thu thập thông tin

Thông tin được thu thập tại xã Sơn Đông, Cổ Đông, 2 trường Đại học tại Hà Nội, 12 câu lạc bộ của 12 tỉnh

5

Phân tích số liệu thu thập được

Số liệu được phân tích

6

Viết báo cáo bằng tiếng Việt

Các phát hiện chính được ghi nhận trong bản thảo báo cáo

 

7

Lấy ý kiến đóng góp

Bản thảo báo cáo được chia sẻ với CSAGA để lấy ý kiến đóng góp

 

8

Hoàn thiện báo cáo tiếng Việt và Anh

Báo cáo được hoàn thiện và nộp cho CSAGA

9

Trình bày báo cáo nghiên cứu trong hội thảo giới thiệu dự án

Chia sẻ các phát hiện chính về nghiên cứu tại hội thảo

 

4.Kết quả đầu ra đánh giá trước dự án

 • 01 Đề xuất kỹ thuật về nghiên cứu

 • 01 bộ Công cụ khảo sát tại thực địa

 • 01 Báo cáo đánh giá bằng tiếng Việt

 • 01 Bản báo cáo tiếng Anh

 • Các số liệu thô (nếu có)

 

III. Khả năng yêu cầu:

Ứng viên đạt yêu cầu dự tuyển phải có trình độ trên đại học hoặc cao hơn, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển, đặc biệt là lĩnh vực bình đẳng giới. Có kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm. Sử dụng thành thạo Tiếng Anh.

IV. Thủ tục chọn thầu:

Do đây là gói thầu tuyển dụng tư vấn độc lập nên ứng viên có số điểm cao nhất sẽ được lựa chọn làm nhà thầu ưu tiên để thảo luận chi tiết và thương thảo tài chính với ban quản lý dự án.

Những ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ năng lực, kế hoạch khảo sát và ngân sách đề xuất trên cơ sở Nhiệm vụ tham chiếu về địa chỉ sau:

 

Bà: Nguyễn Phượng Vỹ – Cán bộ dự án CSAGA

Địa chỉ: Nhà A9, đường Cốm Vòng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: phuongvy@csaga.org.vn                      

Tel: 04.3791.0014 (máy lẻ 19)