TIN TỨCTin CSAGA

ĐỀ XUẤT CUỘC THI SÁNG KIẾN TRUYỀN THÔNG 2018

10/09/2018 10:43:38 3011
VỀ CHỦ ĐỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TÌNH DỤC VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA)

Đơn vị tài trợ là: Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA)

Trân trọng gửi đến các cá nhân/ nhóm/ tổ chức thông tin về cuộc thi tìm kiếm ý tưởng và thực hiện sáng kiến truyền thông với những nội dung sau:

1. Mục đích:

 • Kêu gọi phát triển và triển khai những sáng kiến truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bạo lực giới nhằm góp phần xóa bỏ tâm lý đổ lỗi cho nạn nhân bạo lực tình dục, thúc đẩy môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.

 

2Đối tượng tham gia:

 • Là công dân Việt Nam, từ độ tuổi 15-55 tuổi, đang học tập, làm việc và sinh sống trên lãnh thổ Việt nam (Nhân viên của các đơn vi tổ chức cuộc thi, thành viên BTC, BGK không được tham gia cuộc thi)
 • Đối tượng tham gia: Có thể cá nhân, nhóm, tổ chức

 

3. Nội dung, yêu cầu và hồ sơ dự thi

3.1 Hồ sơ dự thi

 • Mẫu đơn dự thi thể hiện dưới dạng file mềm document (*.doc)

3.2 Nội dung sáng kiến truyền thông:

 • Sáng kiến truyền thông góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, xóa bỏ tâm lý đổ lỗi nạn nhân bạo lực tình dục. Các khía cạnh có thể khai thác: Nhận diện hành vi, hậu quả và nguyên nhân bạo lực tình dục, trách nhiệm của các bên liên quan, kêu gọi chấm dứt quan điểm đổ lỗi nạn nhân …
 • Đề xuất sáng kiến phải có ý tưởng sáng tạo, nhận văn và có tính khả thi trong thực tiễn.

3.3 Yêu cầu:

 • Đề xuất sáng kiến không vi phạm các quy định của pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo.
 • Đề xuất sáng kiến và sản phẩm là các sản phẩm chưa tham gia bất kỳ cuộc thì nào và chưa đăng tải trên bất kỳ các phương tiện truyền thông đại chúng nào trước đó
 • Không hạn chế số lượng đề xuất
 • Đề xuất không sử dụng hình ảnh nhãn hiệu, cũng như các nội dung, hình ảnh mang tính quảng cáo thương mại
 • Các thành viên dự thi gửi đề xuất chịu mọi trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực về bản quyền tác phẩm cũng như những thông tin đăng ký tới Ban tổ chức. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm xử lý tranh chấp về bản quyền tác giả hay những quyền lợi liên quan hay phát sinh đối với các sản phẩm dự thi.
 • Với nhóm/ tổ chức tham gia cần có tên trưởng nhóm/tổ chức và chịu trách nhiệm cho nhóm/tổ chức. Ban tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến bài dự thi bao gồm cả vấn đề về bản quyền của nội bộ nhóm. Nếu có tranh chấp trong nhóm liên quan đến tác phẩm của nhóm, BTC sẽ loại bỏ đề xuất tham gia mà không cần những thông báo cho các thành viên, nhóm dự thi.
 • BTC không giải quyết các khiếu nại về kết quả và giải thưởng sau khi công bố giải thưởng. Trong vòng 10 ngày kể từ khi công bố giải, nếu không liên hệ được với người/ nhóm đoạt giải, ban tổ chức sẽ hủy giải thương và trao cho tác phẩm tiếp (kế tiếp của giải thưởng bị hủy)

 

4. Ban giám khảo

 • Ban giám khảo bao gồm các thành viên là các chuyên gia về giới, nghệ sĩ.

 

5. Tiêu chí đánh giá:

Ban giám khảo sẽ rà soát hết các tác phẩm dự thi và sẽ lựa chọn những ý tưởng sáng tạo, khả thi để hỗ trợ thực hiện hóa các ý tưởng truyền thông

Các tiêu chí đánh giá, gồm:

 • Có tính sáng tạo
 • Có sức lan tỏa
 • Có tính khả thi
 • Có tính nhạy cảm về giới, văn hóa
 • Huy động sự tham gia của thanh niên

 

6. Thời gian:

 • Phát động cuộc thi và nhận bài từ: 10.09.2018 – 19.10.2018
 • Tổ chức trình bày ý tưởng/ đề xuất lọt vào vòng 2: 23.10.2018
 • Trao giải cho các sáng kiến và hỗ trợ kỹ thuật hoàn thiện, các sáng kiến: 23.10.2018 – 30.10.2018
 • Triển khai các sáng kiến: 01.11.2018 – 7.12.2018

 

7. Giải thưởng

 • Sau khi các đề xuất ý tưởng truyền thông được lựa chọn, BGK sẽ hỗ trợ một khoản ngân sách từ 10,000,000 VND đến 20,000,000 VND để các cá nhân/ nhóm/ tổ chức hoàn thiện và triển khai ý tưởng.  

 

8. Về việc sử dụng sản phẩm:

 • Tác giả đồng ý trao cho ban tổ chức cuộc thi giữ bản quyền sản phẩm đoạt giải (bao gồm cả ý tưởng và sản phẩm hoàn thiện) để phục vụ cho các hoạt động truyền thông vì lợi ích cộng đồng.

 

9. Đề cương dự thi gửi về địa chỉ email: ytuongtruyenthong2018@csaga.org.vn

 

10. Quy trình đánh giá đề xuất và hỗ trợ thực hiện các ý tưởng truyền thông

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Giai đoạn 3

Giai đoạn 4

Giai đoạn 5

 

Nhận và xét duyệt các ý tưởng  hợp lệ

 

Ban giám khảo chấm điểm

Tổ chức trình bày ý tưởng/ đề xuất lọt vào vòng 2

Trao giải cho các sáng kiến và hỗ trợ kỹ thuật hoàn thiện các sáng kiến

Thực hiện sáng kiến

 

11. Tải các thông tin về cuộc thi tại đây