THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo đánh giá các mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cho nạn nhân bị mua bán trở về tại Việt Nam

Mã sách: TRA - 148

Tác giả: David Trees, Vũ Phạm Thị Nguyên Thanh, Trần Ban Hùng

Nguồn: IOM, MOLISA

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Mua bán người

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nội dung của tài liệu bao gồm 6 phần: Phần 1: Giới thiệu và bối cảnh chung; Phần 2: Đáp ứng từ chính phủ và chương trình; Phần 3: Mục đích và phương pháp đánh giá; Phần 4: Kết quả đánh giá; Phần 5: Khuyến nghị; Phần 6: Kết luận chung về đợt đánh giá. Mời các bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION