TIN TỨCTin CSAGA

Tuyển dụng nhóm đánh giá độc lập dự án

05/10/2020 09:07:39 17

NHIỆM VỤ THAM CHIẾU

Dự án: “Cải thiện khung pháp lý về bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái thông qua việc cải thiện năng lực truyền thông của các tổ chức dân sự xã hội (CSOs) ở Việt Nam và cung cấp bằng chứng thích đáng về bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực tình dục”

Tên gói thầu:               Đánh giá tác động dự án

Phương pháp  :           Đánh giá độc lập

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA)  muốn mời chuyên gia thực hiện đánh giá độc lập chất lượng hoạt động dự án “Cải thiện khung pháp lý về bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái thông qua việc cải thiện năng lực truyền thông của các tổ chức dân sự xã hội (CSOs) ở Việt Nam và cung cấp bằng chứng thích đáng về bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực tình dục”.

 

1.Bối cảnh chung

Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực và từng bước hoàn thiện khung pháp lý về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Việc thực hiện bình đẳng giới và các chương trình phòng chống bạo lực trên cơ sở giới của Chính phủ, bao gồm Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực giới (2016 - 2020), Chương trình phòng, chống mua bán người (2016 - 2020) và Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới (2016 - 2020) đã thể hiện nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo vệ quyền của phụ nữ và giải quyết tình trạng bất bình đẳng giới và phân biệt đối xử trên cơ sở giới.

Tuy nhiên, việc tồn tại những rào cản về văn hóa, định kiến xã hội và khoảng trống chính sách khiến phụ nữ và trẻ em gái tiếp tục đối diện với các nguy cơ không an toàn.  Các hình thức bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái vẫn tiếp tục gia tăng và chưa được xem xét giải quyết một cách đầy đủ. Đặc biệt, hành vi bạo lực tình dục (BLTD) như quấy rối tình dục ở nơi công cộng, bạo lực tình dục giữa vợ / chồng và đối tác, hay xâm hại tình dục  trẻ em gái chưa được công nhận và giải quyết để đảm bảo sự can thiệp và hỗ trợ kịp thời.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) đã triển khai Dự án “Cải thiện khung pháp lý về bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái thông qua việc cải thiện năng lực truyền thông của các tổ chức dân sự xã hội (CSOs) ở Việt Nam và cung cấp bằng chứng thích đáng về bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực tình dục” trong thời gian 02 năm (1/12/2018 – 31/12/2020) với sự hỗ trợ tài chính bởi Đại sứ quán Hà Lan. Dự án hướng tới đạt được 02 mục tiêu cụ thể bao gồm:

 • Mục tiêu 1: Tăng cường bằng chứng về bạo lực trên cơ sở giới, chủ yếu là bạo lực tình dục bằng cách cải thiện sự tham gia của CSO & CBO trong việc phát triển và hoàn thiện khung pháp lý quốc gia về bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái, phòng ngừa và ứng phó
 • Mục tiêu 2: Cải thiện năng lực truyền thông của CSO như một phần của năng lực vận động chính sách đối với bạo lực trên cơ sở giới, tập trung chủ yếu vào bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái

Nhằm đảm bảo các mục tiêu của dự án, Ban quản lý dự án mong muốn tìm kiếm nhóm đánh giá độc lập dự án. Kết quả của đánh giá sẽ cung cấp cái nhìn khách quan, tổng thể về tác động mà dự án mang lại cho các đối tượng đích, đồng thời chỉ ra các khoảng trống cũng như vấn đề còn tồn tại nhằm định hướng cho bước phát triển tiếp theo của dự án.

 

2. Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định thực trạng năng lực truyền thông của các tổ chức dân sự xã hội về vấn đề phòng chống bạo lực giới, qua đó đánh giá chất lượng của dự án

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá năng lực truyền thông của các tổ chức dân sự xã hội thuộc địa bàn dự án về vấn đề phòng chống bạo lực giới

- Đánh giá khung pháp lý về vấn đề bạo lực tình dục từ năm 2018 - 2020

- Đề xuất các khuyến nghị và ưu tiên mà dự án nên trọng tâm để thúc đẩy công tác phòng ngừa và hỗ trợ những nạn nhân bị quấy rối và xâm hại tình dục.

 

3. Đầu ra dự kiến

 • 01 khung nghiên cứu thể hiện rõ phương pháp, đối tượng nghiên cứu, các chủ đề nghiên cứu nhằm đạt được các mục tiêu đề cập ở mục 2.
 • 01 bộ công cụ nghiên cứu dựa trên các phương pháp nghiên cứu được đề xuất
 • 01 báo cáo nghiên cứu đầy đủ (tiếng Anh và tiếng Việt)
 • 01 báo cáo tóm tắt không quá 3 trang (cả tiếng Anh và tiếng Việt)

 

4. Phương pháp và địa bàn nghiên cứu

 1. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính như bảng hỏi, thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể sẽ do nhóm nghiên cứu đề xuất nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu.

 1. Địa bàn nghiên cứu

Hà Nội

 

5. Nhiệm vụ của nhóm Nghiên cứu và yêu cầu chất lượng

 1. Yêu cầu với  tư vấn

Ứng viên đạt yêu cầu dự tuyển cần đảm bảo các tiêu chí sau:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Nghiên cứu, Giới và Phát triển
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm nghiên cứu các lĩnh vực phát triển, đặc biệt là lĩnh vực về Giới, Bạo lực giới, quyền phụ nữ
 • Có kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng viết và trình bày báo cáo nghiên cứu.
 1. Nhiệm vụ tư vấn

Stt

Nhiệm vụ chính

Kết quả dự kiến

1

Xây dựng Khung nghiên cứu

01 khung nghiên cứu thể hiện rõ phương pháp, đối tượng nghiên cứu, các chủ đề nghiên cứu nhằm đạt được các mục tiêu đề cập ở mục 2

2

Xây dựng và hoàn thiện công cụ nghiên cứu 

01 bộ công cụ nghiên cứu dựa trên các phương pháp nghiên cứu được đề xuất

3

Thu thập thông tin tại thực địa

Thông tin được thu thập

4

Phân tích số liệu thu thập được

01 bộ số liệu bao gồm cả dữ liệu định lượng và định tính

5

Gửi kết quả phân tích thô và bản báo cáo sơ lược

Báo cáo phân tích sơ lược

6

Viết báo cáo chi tiết bằng tiếng Việt 

Các phát hiện chính được ghi nhận trong bản thảo báo cáo được gửi cho CSAGA góp ý

7

Hoàn thiện báo cáo tiếng Việt và Anh và tóm tắt báo cáo

01 Báo cáo đầy đủ được hoàn thiện với sự góp ý của CSAGA

01 báo cáo tóm tắt không quá 3 trang

 

6. Thủ tục chọn thầu

Do đây là gói thầu tuyển dụng đánh giá độc lập có khả năng cao nên ứng viên có số điểm cao nhất sẽ được lựa chọn làm nhà thầu ưu tiên để thảo luận chi tiết và thương thảo tài chính với ban quản lý dự án.

 

#

Nội dung

Thời gian

1

Thời hạn nộp thầu

Từ 02/10 đến 10/10/2020

2

Đánh giá và lựa chọn gói thầu

Từ ngày 10/09 đến 12/10/2020

3

Thông báo kết quả 

Ngày 13/10/2020

4

Thực hiện nghiên cứu, xử lý dữ liệu và viết báo cáo

Từ ngày 15/10 đến 15/11/2020

 

Những ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ năng lực, kế hoạch khảo sát và ngân sách đề xuất trên cơ sở nhiệm vụ tham chiếu về địa chỉ sau:

Đặng Minh Nguyệt - Cán bộ dự án CSAGA

Địa chỉ: Nhà 35 ngõ 66 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: nguyetdang@csaga.org.vn

Tel: 024.3791.0014 (máy lẻ 23)