TIN TỨCTuyển dụng

TUYỂN ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN VÀ SẢN XUẤT VIDEO TÀI LIỆU

01/04/2022 03:05:45 49

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Dự án: “Hỗ trợ các tổ chức Xã hội ứng phó với COVID-19”
Vị trí ứng tuyển: Đơn vị chuyên phát triển và sản xuất video tài liệu
Hoạt động: Sản xuất 1 video tài liệu hoá về Mô hình can thiệp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho người bị bạo lực giới tại cộng đồng trong và sau đại dịch COVID-19 
1. Bối cảnh chung
Năm 2020 – 2021 thế giới chứng kiến một cuộc khủng hoảng trầm trọng về sức khoẻ và kinh tế do đại dịch Covid 19 gây ra trên toàn cầu. Những tổn thất về kinh tế của các quốc gia nói chung, từng gia đình và các cá nhân nói riêng rất lớn. Những tác động đa chiều của đại dịch tới đời sống của người dân ở Việt nam, đặc biệt là tới các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ và trẻ em là không nhỏ. Trong bối cảnh đại dịch Covid, giãn cách xã hội khiến kinh tế của nhiều gia đình gặp không ít khó khăn, nhiều người lao động bị mất việc làm dẫn tới kinh tế gia đình bị suy giảm, căng thẳng trong gia đình nảy sinh và gia tăng. Nghiên cứu về tình hình bạo lực trong thời kỳ Covid 19 cho thấy tình trạng quấy rối tình dục và xâm hại tình dục gia tăng. Trong khi đó việc tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa bạo lực cũng gặp nhiều khó khăn. Giãn cách xã hội đã hạn chế nạn nhân tìm kiếm các loại dịch vụ hỗ trợ, hoặc các dịch vụ hỗ trợ bị gián đoạn  v.v…. 
Theo kết quả báo cáo đánh giá về tính sẵn có và khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới (CARE và CSAGA, 2020) người dân, đặc biệt là phụ nữ tại cộng đồng thiếu thông tin về các dịch vụ hỗ trợ và không biết cách đến tìm kiếm sự trợ giúp khi bị bạo lực: khoảng 10% người tham gia khảo sát biết tới Ngôi nhà Bình yên; 17% người trả lời khảo sát biết đến địa chỉ tư vấn tâm lý và 35% ý kiến cho rằng họ biết dịch vụ trợ giúp pháp lý và thông tin pháp luật khi bị bạo lực. Kết quả rà soát cũng chỉ ra: 3 dịch vụ mà đại diện phụ nữ trong cộng đồng cho rằng đó là các dịch vụ cần thiết nhất đối với phụ nữ khi bị bạo lực là địa chỉ tin cậy để trình báo sự việc với tỉ lệ gần 72% ý kiến, chăm sóc y tế và nơi tạm lánh tại cộng đồng với tỉ lệ ý kiến khoảng 47%. Tiếp đến là dịch vụ tư vấn tâm lý với khoảng 42% ý kiến từ người tham gia. Báo cáo đã cho thấy tỷ lệ người dân hiểu biết về các dịch vụ này là quá thấp. 
Trước bối cảnh đó, hoạt động “Mô hình can thiệp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho người bị bạo lực giới tại cộng đồng trong và sau đại dịch” nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ các tổ chức Xã hội ứng phó với COVID-19” do tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ, được thực hiện với mục đích: (i) Tăng cường sự sẵn có và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho người bị bạo lực giới và các nhóm dễ bị tổn thương khác trong cộng đồng trong và sau đại dịch COVID-19; (ii) Tăng cường năng lực của các cán bộ cung cấp dịch vụ để nâng cao chất lượng các dịch vụ thiết yếu. 
Nhằm tổng kết các bài học kinh nghiệm trong quá trình thí điểm mô hình tại Hoà Bình, Sơn Tây và Hải Phòng từ tháng 8/2021 đến tháng 7/2022, phục vụ cho quá trình vận động nhân rộng mô hình, Trung tâm CSAGA cần tuyển dụng 1 đơn vị chuyên phát triển và sản xuất video tài liệu.
2. Mục đích
Sản xuất 1 video tài liệu, thời lượng dự kiến khoảng 5 phút nhằm mô tả về các hoạt động trong mô hình thực hiện tại Hoà Bình, Sơn Tây và Hải Phòng và các bài học kinh nghiệm.

3. Thời gian thực hiện
Quý 2/2022

4. Yêu cầu đối với bên sản xuất
4.1. Yêu cầu bắt buộc:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyết cấp.
 • Hạch toán tài chính độc lập.
 • Không/đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào trình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
 • Không/đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.
 • Bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
 • Công ty có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất video tài liệu.

4.2. Mong đợi
Có kinh nghiệm sản xuất video tài liệu về các chủ đề xã hội (bình đẳng giới, bạo lực giới,…) là một lợi thế.

5. Trách nhiệm của bên sản xuất

 • Cung cấp đội ngũ nhân viên có năng lực phù hợp để xây dựng và phát triển video tài liệu.
 • Họp định kỳ với Trung tâm CSAGA để nắm bắt chính xác ý tưởng, chuyên môn và hình thức thể hiện theo các bước: xây dựng big ideal, phát triển kịch bản, tổ chức sản xuất tại hiện trường, chỉnh sửa theo các góp ý.
 • Cập nhật định kỳ tiến độ công việc và báo cáo kịp thời khi có rủi ro xảy ra.
 • Bảo mật thông tin trong suốt quá trình xây dựng và phát triển video tài liệu.

6. Trách nhiệm của CSAGA

 • Cung cấp đầy đủ thông tin, tư liệu phục vụ cho việc sản xuất nội dung cho video tài liệu.
 • Cung cấp đội ngũ nhân viên có năng lực, trách nhiệm để làm việc với bên sản xuất.
 • Ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo thoả thuận với bên sản xuất.

7. Hồ sơ dự thầu

 • Hồ sơ năng lực (Portfolio).
 • Bảng báo giá.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Các đơn vị có mong muốn tham gia có thể nộp hồ sơ tới email: nguyetdang@csaga.org.vn (Ms. Minh Nguyet) 
Phần tiêu đề ghi rõ: Báo giá dịch vụ sản xuất video tài liệu_Tên công ty.
Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu.
Bên mời thầu sẽ so sánh các bản báo giá theo yêu cầu báo giá. Trong quá trình đánh giá báo giá, bên mời thầu có thể mời nhà thầu có mức giá hợp lý nhất đến thương thảo hợp đồng.
Thời gian nhận hồ sơ thầu: Đến 23h59 ngày 10/4/2022