TIN TỨCTin CSAGA

THƯ MỜI ĐÓNG GÓP NỘI DUNG

29/08/2019 07:53:28 114
THƯ MỜI ĐÓNG GÓP NỘI DUNG CHO DIỄN ĐÀN ĐA PHƯƠNG 2019

 

DIỄN ĐÀN ĐA PHƯƠNG 2019

“Nâng cao quyền năng của Phụ nữ tại nơi làm việc

trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”

Hà Nội, 15/10/2019

_____________

 

THƯ MỜI ĐÓNG GÓP NỘI DUNG

 

Trong bối cảnh phát triển và hội nhập sâu rộng của Việt Nam với Quốc tế trên các bình diện kinh tế và xã hội, các thách thức đặt ra và tác động của nó tới nền kinh tế và các chủ thể có vai trò cho sự phát triển và tiến bộ xã hội là rất to lớn, phức tạp và đa diện, đòi hỏi sự chung tay giải quyết của nhiều bên.

 

Diễn đàn đa phương thường niên tại Việt Nam do Samsung khởi xướng giúp kết nối tri thức, nhiệt huyết, nguồn lực và năng lượng của các bên quan tâm, gồm cơ quan hoạch định chính sách, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và khối tư nhân. Các tư tưởng, giải pháp, sáng kiến được chia sẻ và thảo luận, từ đó cảm hứng hành động và năng lượng tích cực được lan tỏa góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng của xã hội Việt Nam một cách hiệu quả.

 

Chủ đề chính của Diễn đàn đa phương thường niên 2019 là: “Nâng cao quyền năng của Phụ nữ tại nơi làm việc trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”.

 

Trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp bài vở, công trình nghiên cứu, báo cáo, ý tưởng có liên quan tới chủ đề chính và các nội dung thảo luận tới Hội đồng chuyên môn của Diễn đàn. Các đóng góp được Hội đồng chuyên môn xác nhận là phù hợp nhất với Chủ đề sẽ được mời trình bày tại Diễn đàn và/hoặc sau Diễn đàn, kèm theo khoản thù lao cho Diễn giả.

 

Các nội dung bao gồm:

1.     Thách thức, cơ hội và giải pháp cho nâng cao quyền năng lao động nữ trong CMCN 4.0

2.     Môi trường làm việc tôn trọng

3.     Lãnh đạo nữ trong CMCN 4.0

4.     Vai trò và tiếng nói của lao động nữ trong CMCN 4.0

 

HÌNH THỨC ĐÓNG GÓP:

  • Công trình nghiên cứu, báo cáo nghiên cứu, bài viết
  • Bài học kinh nghiệm, thực hành tốt, điển hình tốt
  • Ý tưởng, sáng kiến mới
  • Tham luận/trình bày tại Diễn đàn (kèm theo bài trình bày)

 

YÊU CẦU:

  • Tóm tắt nội dung: không quá 300 từ, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh
  • Định dạng tài liệu: Văn bản (*.doc, *.ppt, *.pdf) hoặc sản phẩm đa phương tiện (ảnh, video)
  • Ghi rõ nội dung tham gia, bản quyền, tác giả/ đồng tác giả và thông tin liên hệ.

 

THỜI GIAN:

Thời hạn đăng ký thông tin tóm tắt:               10/9/2019

Thông báo chấp thuận:                                   15/9/2019                  

Thời hạn gửi bản đóng góp hoàn chỉnh:         30/9/2019                                                     

 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL), Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA), và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

 

LIÊN HỆ VÀ GỬI THÔNG TIN:

  • Bà Mai Thị Bưởi, Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA), Email: maibuoi@csaga.org.vn, Điện thoại: (+84) 943922489
  • Ông Nguyễn Vinh Quang, Trưởng Phòng Quan hệ Lao động, Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Email: nguyenvinhquang1309@gmail.com, Mobile Phone: (+84) 903217898
  • Bà Bùi Phương Lan, Trưởng phòng Hợp tác và Kết nối, Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam, Email: lan.bp@samsung.com, Điện thoại: (+84) 918171176