THƯ VIỆN

$data->name

Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam: kết quả nghiên cứu tại Thái Bình, Lạng Sơn và Tiền Giang

Mã sách: DV - 129

Tác giả:

Nguồn:

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Bạo lực Gia đình

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Khảo sát về nhận thức bạo lực gia đình ở tỉnh Thái Bình, Lạng Sơn và Tiền Giang, ở các đối tượng: phụ nữ và nam giới 20-55, đã từng kết hôn và những người đang công tác tại cơ quan chính quyền, pháp luật tổ chức, xã hội. Nghiên cứu cho thấy BLGĐ là vấn đề rất phức tạp và chịu nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt là yếu tố kinh tế. Dựa trên những kết quả thu được, công trình đưa ra những khuyến nghị: Đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền; Xây dựng mạng lưới xã hội sâu rộng, Thực hiện các công tác xoá đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp;Ban hành văn bản pháp luật phòng chống bạo lực gia đình.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION