THƯ VIỆN

$data->name

Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam

Mã sách: SRH - 132

Tác giả:

Nguồn: Bộ y tế, Tổng cục thống kê, Unicecf, WHO

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Sức khỏe tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Đây là cuộc điều tra lần đầu tiên được tiến hành trên quy mô toàn quốc với mục đích cơ bản.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION