THƯ VIỆN

$data->name

Giới, bạo lực giới và truyền thông phòng chống bạo lực gia đình

Mã sách: GBV - 10

Tác giả: Th.sỹ Nguyễn Vân ANh. Th.sỹ Hoàng Kim Thanh

Nguồn: CSAGA

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề:

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn tài liệu cung cấp một số kiến thức cơ bản về giới và giới tính và một số kỹ năng truyền thông phòng chống bạo lực trong gia đình.

CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION