THƯ VIỆN

$data->name

Bộ chỉ số về Giới cho truyền thông. Bộ chỉ số đánh giá bình đẳng giới trong quản lý và nội dung truyền thông

Mã sách: GEN - 450

Tác giả:

Nguồn: UNESCO

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nội dung cuốn tài liệu gồm 2 phần: Phần A: Những hành động tăng cường bình đẳng giới trong các tổ chức truyền thông; Phần B: Phản ánh về Giới trong nội dung truyền thông; Tài liệu tham khảo; Các đường dẫn liên quan hữu ích; Các thuật ngữ về Giới; Phụ lục 1: Các trường hợp nghiên cứu điển hình về lồng ghép giới trong truyền thông từ Châu Á - Thái Bình Dương; Vùng Caribê; Châu Á và các nước Ả rập; Mỹ Latinh; Miền Nam Châu Phi. Mời các bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION