THƯ VIỆN

$data->name

Hỏi đáp về quyền con người

Mã sách: HR - 05

Tác giả:

Nguồn: Đại học quốc gia Hà nội khoa luật

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Bạo lực Giới

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sách được xây dựng dưới dạng Hỏi - Đáp, với những thông tin ngắn gọn, xúc tích, được chia thành các mục chuyên biệt, bao gồm cả những vấn đề lý luận, pháp lý về nhân quyền ở tầm quốc tế và ở Việt Nam.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION