THƯ VIỆN

$data->name

Nghiên cứu tình huống từ chương trình RHIYA Bài học kinh nghiệm về vận động chính sách & Mô hình toàn diện Sáng kiến sức khoẻ sinh sản thanh thiếu niên và vị thành niên Châu Á - Việt Nam

Mã sách: SRH - 113

Tác giả:

Nguồn: European union, UNFPA, RHIYA

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Sức khỏe tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Ấn phẩm này gồm hai nghiên cứu tình huống, một số vận động chính sách và một số chương trình cung cấp dịch vụ toàn diện.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION