THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo nghiên cứu "Thực trạng xâm hại tình dục trẻ em đường phố tại thành phố Huế và Hà Nội"

Mã sách: SHA - 27

Tác giả:

Nguồn: Institution of reproductive and family health

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Chống xâm hại tình dục

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Trẻ em đường phố có mặt trên khắp thế giới đặc biệt là những nước thuộc thế giới thứ 3. Chúng là nạn nhân của sự rạn nứt các mối quan hệ gia đình và xã hội, là những đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất, dễ bị bóc lột dưới nhiều hình thức. Có thể nói, trẻ em đường phố là nhóm trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục cao nhất đặc biệt là nhóm trẻ em gái.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION