THƯ VIỆN

$data->name

Hỏi - Đáp về luật Bình đẳng giới và Các văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về Bình đẳng giới

Mã sách: GEN - 26

Tác giả:

Nguồn: Vụ bình đẳng giới -Bộ lao động - Thương binh và xã hội

Năm xuất bản:

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 103

Chủ đề: Giới

Giá: 56,000đ

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn sách gồm 2 phần: Hỏi - Đáp về luật Bình đẳng giới, các khái niệm, những quy định chung; Các văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION