THƯ VIỆN

$data->name

Bạo lực trên cơ sở giới: Báo cáo chuyên đề

Mã sách: GBV - 36

Tác giả: Nhiều tác giả

Nguồn: United Nations Viet Nam

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề:

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Mục đích của báo cáo nhằm cung cấp thông tin về lập kế hoạch chiến lược, xây dựng tầm nhìn và xác định các ưu tiên liên quan đến bạo lực giới trong các hoạt động nghiên cứu, xây dựng chương trình/dự án, lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá.

CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION