THƯ VIỆN

$data->name

Giới và Bình đẳng giới : Dùng cho hướng dẫn viên cộng đồng Tác giả: Vương Thị Hanh, Nguyễn Phong Niên, Đới Thị Minh Tình, Nguyễn Thị Mai Hiên

Mã sách: GEN - 21

Tác giả: Vương Thị Hanh, Nguyễn Phong Niên, Đới Thị Minh Tình, Nguyễn Thị Mai Hiên

Nguồn: CEPEW, Action Aid Viet Nam

Năm xuất bản:

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 52

Chủ đề: Giới

Giá: 56,000đ

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Cuốn tài liệu được biên soạn dành cho các cán bộ cơ sở sử dụng trong các buổi thảo luận tổ, nhóm nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới. Nội dung tài liệu gồm 7 chủ đề: Giới tính và giới; Định kiến giới; Vai trò giới; Sử dụng, quản lý nguồn lực và ra quyết định; Nhu cầu giới; Bình đẳng giới; Xây dựng kế hoạch hành động.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION