THƯ VIỆN

$data->name

Báo cáo thường niên năm 2010 của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Mã sách: GEN - 360

Tác giả: 0

Nguồn: Liên Hợp Quốc

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Báo cáo thường niên năm 2011 cung cấp cái nhìn toàn cảnh về những kết quả phát triển chính đã đạt được trong năm 2010 với sự hỗ trợ, đóng góp của LHQ trong việc xây dựng một cuốc sống tốt đẹp hơn cho người dân thông qua giúp giải quyết những vấn đề như chênh lệch và bất bình đẳng, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy an sinh xã hội... Mời các bạn đón đọc!

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION