TIN TỨCTuyển dụng

CSAGA tuyển dụng Chuyên gia xây dựng chương trình và điều hành tập huấn về Truyền thông mạng xã hội cho các tổ chức phi chính phủ

16/09/2022 06:13:56 157

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Vị trí ứng tuyển: Chuyên gia xây dựng chương trình và điều hành tập huấn/ hỗ trợ xây dựng năng lực phát triển bền vững cho các tổ chức xã hội Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới

Chủ đề: Truyền thông mạng xã hội cho các tổ chức phi chính phủ

 1. Giới thiệu lý do

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Vì sự phát triển bền vững của các tổ chức xã hội Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới ”, Trung tâm CSAGA và Tổ chức Oxfam tại Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện một số tập huấn, hỗ trợ trực tiếp (coaching) nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội về quản trị, về tài chính, về gây quỹ và kiến thức pháp luật. Đây là chuỗi hoạt động dành cho các tổ chức xã hội Việt Nam đang làm việc về giới và bình đẳng giới, nhằm tăng cường vai trò và sự đóng góp của các tổ chức xã hội vào lĩnh vực quyền của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới.

Thúc đẩy bình đẳng giới và hướng tới chấm dứt, xóa bỏ tất cả các hình thức bạo lực, kỳ thị đối với phụ nữ là một trong những mục tiêu được Việt Nam chú trọng trong nhiều năm qua nhằm đảm bảo đạt được các cam kết quốc tế cũng như các mục tiêu phát triển bền vững. Điều này thể hiện qua các nỗ lực hoàn thiện chính sách, xây dựng và thực hiện các Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Chương trình quốc gia về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Bên cạnh những nỗ lực của chính phủ đã nêu ở trên, sự tham gia của các tổ chức xã hội trong việc đảm bảo quyền của phụ nữ và hướng tới bình đẳng giới cũng mang lại những đóng góp vô cùng quan trọng. Dù đã có những bước tiến mạnh mẽ, tuy nhiên việc đảm bảo quyền của phụ nữ và chấm dứt bất bình đẳng giới vẫn còn nhiều thách thức tại Việt Nam.

Từ năm 2020, Việt Nam và thế giới đang đứng trước những thay đổi lớn lao do tác động của Đại dịch Covid-19, trong đó có thay đổi về xã hội, an sinh. Trong bối cảnh mới này, các tổ chức xã hội Việt Nam (CSOs), trong đó có các tổ chức đang làm việc về giới và bình đẳng giới, là những nhóm gặp nhiều thách thức trong việc quản trị tổ chức, hiểu biết và điều chỉnh nhằm thích ứng với bối cảnh mới về quy định hoạt động của các tổ chức xã hội, quản lý tài chính, gây quỹ... Với những lý do nêu trên, CSAGA và Oxfam tại Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức chương trình tập huấn/hỗ trợ xây dựng năng lực “Truyền thông mạng xã hội” dành cho các tổ chức xã hội đang làm việc về giới và bình đẳng giới. Để thực hiện được chương trình tập huấn này, CSAGA đang tìm kiếm chuyên gia xây dựng chương trình và điều hành tập huấn/ hỗ trợ xây dựng năng lực với những thông tin như dưới đây.

 1. Mục đích

Chuyên gia sẽ phụ trách việc xây dựng chương trình và điều hành tập huấn / hỗ trợ xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội, với nội dung cụ thể như sau:

 • Xây dựng chương trình tập huấn chi tiết và thúc đẩy sự tương tác và thực hành về truyền thông mạng xã hội 
 • Chia sẻ về các khó khăn của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng ý tưởng và thực hiện chiến dịch/hoạt động truyền thông mạng xã hội
 • Thảo luận và thực hành các giải pháp tháo gỡ khó khăn
 1. Đầu ra dự kiến
 • 02 ngày tập huấn chung cho 30 tổ chức xã hội Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới được thực hiện.
 • Sau khi được tập huấn, 30 tổ chức xã hội sẽ có kiến thức, lý thuyết cơ bản về cách thức tổ chức/thực hiện chiến dịch/hoạt động truyền thông mạng xã hội
 • 100% các tổ chức tham gia tập huấn có kế hoạch áp dụng vào thực tế tổ chức mình.
 1. Thời gian và địa điểm  thực hiện
 •  Tập huấn chung 2 ngày, trong tháng 9/2022, dự kiến tuần 3 tháng 9. Tổ chức tại Hà Nội
 1. Ngân sách

Theo chất lượng kiến thức và kinh nghiệm tương ứng của tư vấn liên quan đến mô tả công việc nêu trên và thỏa thuận giữa hai bên trên cơ sở khung định mức về phí tư vấn được Oxfam tại Việt Nam phê duyệt

 1. Yêu cầu chất lượng

Chuyên gia cần đảm bảo các tiêu chí sau:

 • Có bằng thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực/chuyên ngành liên quan (phát triển xã hội, quản trị, luật…)
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí quản lý trong các tổ chức hoạt động ở lĩnh vực về phát triển xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giới và bình đẳng giới.
 • Có kinh nghiệm làm việc, kết nối với các cơ quan nhà nước phụ trách hoạt động của các tổ chức xã hội Việt Nam ở các lĩnh vực được nêu ở mục 2;
 • Có kinh nghiệm điều hành các tập huấn, đặc biệt là tập huấn trong liên quan và cho nhóm đối tượng là các tổ chức xã hội
 • Kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm tốt

Những ứng viên quan tâm xin gửi CV và các tài liệu phù hợp chứng minh năng lực (ví dụ: dự thảo về chương trình tập huấn dự kiến; tài liệu về tiến trình và kết quả của các cuộc tập huấn tương tự đã được tư vấn thực hiện…)  về địa chỉ dưới đây chậm nhất ngày 21/09/2022:

Hoàng Phan Thu Uyên – Cán bộ dự án CSAGA

Địa chỉ: Nhà 35 ngõ 66 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: uyenhoang@csaga.org.vn