TIN TỨCTuyển dụng

CSAGA TUYỂN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT VIDEO GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ MỘT CỬA

27/05/2022 09:11:08 141

CSAGA TUYỂN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT VIDEO GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ MỘT CỬA

 1. Thông tin chung

Theo Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam, gần 2/3 phụ nữ trong độ tuổi 18-60 cho biết từng bị chồng hoặc bạn tình bạo lực ít nhất một lần trong quá khứ. Bạo lực vẫn còn là vấn đề ẩn khuất: hầu hết phụ nữ bị bạo lực (90,4%) chưa bao giờ tìm kiếm trợ giúp từ các đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền, và trong 10 phụ nữ bị bạo lực, chỉ có một người đã tìm kiếm trợ giúp từ bất kỳ nguồn nào. Việc không tìm kiếm trợ giúp có thể do chưa có thói quen tìm tới dịch vụ, do tác động của các khuôn mẫu và định kiến và do không có hoặc không biết sự có mặt của các dịch vụ này. Ngoài ra, cũng có một số nạn nhân, tuy đã tiếp cận được dịch vụ trợ giúp, nhưng họ không muốn quay trở lại vì nhiều lý do khác nhau, ví dụ như chất lượng dịch vụ trợ giúp còn nghèo nàn, thái độ cung cấp dịch vụ hỗ trợ còn nhiều bất cập như đổ lỗi cho nạn nhân, kỳ thị và phân biệt đối xử.

COVID-19 và những tác động kinh tế - xã hội liên quan đe dọa đảo ngược tiến trình hướng tới bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Đại dịch Covid 19 có những tác động tiêu cực đa chiều tới vấn đề bạo lực trên cơ sở giới và việc cung cấp dịch vụ cho phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương khi họ bị bạo lực. Vì vậy, để giảm thiểu phần nào các tác động này, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) được sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) sẽ triển khai hoạt động “Thành lập và vận hành Trung tâm dịch vụ một cửa (OSSC) hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới”. Để truyền thông về mô hình, cũng như về các dịch vụ mà Trung tâm dịch vụ một cửa cung cấp, trung tâm CSAGA cần tuyển đơn vị sản xuất video.

 1. Mục đích

Xây dựng và sản xuất video để truyền thông về mô hình, về các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới tại Trung tâm dịch vụ một cửa ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Kết quả

- 2 video truyền thông được sản xuất.

- Nội dung video đáp ứng được tiêu chí sau: đầy đủ thông tin về các dịch vụ của OSSC tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, hấp dẫn về hiệu ứng truyền thông, đảm bảo nhạy cảm giới và không tiết lộ địa chỉ của OSSCs

 1. Thời gian thực hiện: từ 25/5 – 10/6/2022
 2. Yêu cầu đối với nhà thầu
 • Nếu là công ty truyền thông: có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyết cấp, hạch toán tài chính độc lập, không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào trình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. Công ty có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất video. Có kinh nghiệm sản xuất các video liên quan về giới hoặc các vấn đề xã hội là một lợi thế.
 • Có giá cả cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
 • Nếu là nhóm chuyên gia: có 3-5 năm kinh nghiệm viết kịch bản video và sản xuất video, chứng minh được năng lực và kế hoạch sản xuất sản phẩm phù hợp.
 1. Trách nhiệm của nhà thầu
 • Cung cấp đội ngũ nhân viên có năng lực phù hợp để thực hiện công việc.
 • Họp định kỳ/họp đột xuất với Trung tâm CSAGA để nắm bắt chính xác ý tưởng, chuyên môn và hình thức thể hiện video, bao gồm, nhưng không giới hạn: xây dựng kế hoạch, ý tưởng, phát triển kịch bản, tổ chức sản xuất tại hiện trường, điều chỉnh theo các góp ý đến khi đạt sản phẩm cuối cùng.
 • Cập nhật định kỳ tiến độ công việc và báo cáo kịp thời khi có rủi ro xảy ra.
 • Bảo mật toàn bộ các thông tin trước, trong và sau quá trình thực hiện công việc.
 1. Trách nhiệm của CSAGA
 • Cung cấp, hỗ trợ đầy đủ thông tin cho nhà thầu.
 • Cung cấp đội ngũ nhân viên có năng lực để làm việc với nhà thầu.
 • Ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận với nhà thầu.
 1. Hồ sơ dự thầu
 • Hồ sơ năng lực (Portfolio)
 • Bảng báo giá
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Các đơn vị có mong muốn tham gia vui lòng nộp hồ sơ tới email: ngotpham@csaga.org.vn

(Ms. Phạm Thị Ngọt).

Phần tiêu đề ghi rõ: Báo giá dịch vụ sản xuất video_Tên công ty.

Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu.

Bên mời thầu sẽ so sánh các bản báo giá theo yêu cầu báo giá. Trong quá trình đánh giá báo giá, bên mời thầu có thể mời nhà thầu có mức giá hợp lý nhất đến thương thảo hợp đồng.

Thời hạn nhận hồ sơ thầu: Đến 17h ngày 03/6/2022