TIN TỨCTin CSAGA

CSAGA TÌM KIẾM CHUYÊN GIA TẬP HUẤN VỀ AN TOÀN SỐ/ AN NINH MẠNG CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

07/04/2023 11:26:32 24

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Vị trí ứng tuyển: Chuyên gia xây dựng chương trình và điều hành tập huấn về An toàn số/ an ninh mạng cho các tổ chức xã hội

1. Giới thiệu lý do

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Vì sự phát triển bền vững của các tổ chức xã hội Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới ”, Trung tâm CSAGA và Tổ chức Oxfam tại Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện một số tập huấn, hỗ trợ trực tiếp (coaching) nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội về quản trị, về tài chính, về gây quỹ và kiến thức pháp luật. Đây là chuỗi hoạt động dành cho các tổ chức xã hội Việt Nam đang làm việc về giới và bình đẳng giới, nhằm tăng cường vai trò và sự đóng góp của các tổ chức xã hội vào lĩnh vực quyền của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới.

Thúc đẩy bình đẳng giới và hướng tới chấm dứt, xóa bỏ tất cả các hình thức bạo lực, kỳ thị đối với phụ nữ là một trong những mục tiêu được Việt Nam chú trọng trong nhiều năm qua nhằm đảm bảo đạt được các cam kết quốc tế cũng như các mục tiêu phát triển bền vững. Điều này thể hiện qua các nỗ lực hoàn thiện chính sách, xây dựng và thực hiện các Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Chương trình quốc gia về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Bên cạnh những nỗ lực của chính phủ đã nêu ở trên, sự tham gia của các tổ chức xã hội trong việc đảm bảo quyền của phụ nữ và hướng tới bình đẳng giới cũng mang lại những đóng góp vô cùng quan trọng. Dù đã có những bước tiến mạnh mẽ, tuy nhiên việc đảm bảo quyền của phụ nữ và chấm dứt bất bình đẳng giới vẫn còn nhiều thách thức tại Việt Nam.

Từ năm 2020, Việt Nam và thế giới đang đứng trước những thay đổi lớn lao do tác động của Đại dịch Covid-19, trong đó có thay đổi về xã hội, an sinh. Trong bối cảnh mới này, các tổ chức xã hội Việt Nam (CSOs), trong đó có các tổ chức đang làm việc về giới và bình đẳng giới, là những nhóm gặp nhiều thách thức trong việc quản trị tổ chức, hiểu biết và điều chỉnh nhằm thích ứng với bối cảnh mới về quy định hoạt động của các tổ chức xã hội, quản lý tài chính, gây quỹ... Trong bối cảnh chuyển đổi số và mức độ số hóa hiện nay, các tổ chức xã hội cũng nên/có nhu cầu trang bị những kiến thức và kỹ năng để thao tác an toàn trên môi trường số hóa, môi trường mạng. Kiến thức pháp lý không nên bỏ qua đó là hiểu biết về những quy định pháp luật liên quan đến an toàn số, an ninh mạng, trong đó có luật An ninh mạng và các quy định khác có liên quan. Năng lực an toàn số và kỹ năng thao tác an toàn liên quan đến: (i) hệ thống, chính sách thông tin an toàn, (ii) quản trị dữ liệu có trách nhiệm và (iii) biểu đạt an toàn trên môi trường trực tuyến cũng là những nhu cầu thiết thực. Với những lý do nêu trên, CSAGA và Oxfam tại Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức chương trình tập huấn/hỗ trợ xây dựng năng lực “An toàn số/ an ninh mạng ” dành cho các tổ chức xã hội đang làm việc về giới và bình đẳng giới. Để thực hiện được chương trình tập huấn này, CSAGA đang tìm kiếm chuyên gia xây dựng chương trình và điều hành tập huấn/ hỗ trợ xây dựng năng lực với những thông tin như dưới đây.

2. Mục đích

Chuyên gia sẽ phụ trách việc xây dựng chương trình và điều hành tập huấn / hỗ trợ xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội, với nội dung cụ thể như sau:

 • Xây dựng chương trình tập huấn và thúc đẩy chi tiết về kiến thức và kỹ năng về năng lực  an toàn số/  an ninh mạng cho các tổ chức xã hội

Bao gồm:

 • Phần 1-Khung chính sách: điểm qua khung chính sách để các tổ chức xã hội có góc nhìn pháp lý tổng thể. Sau đó tập trung đi kỹ hơn nhưng cũng đi nhanh về những hàm ý chính sách của luật và nghị định An ninh mạng, dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu.
 • Phần 2- Thảo luận về an toàn dữ liệu và an toàn phát ngôn, biểu đạt của các tổ chức xã hội. Áp dụng cách làm thực tiễn, tập trung vào các công cụ thiết thực cho các tổ chức xã hội, giúp các tổ chức xây dựng chính sách tổ chức liên quan (an toàn dữ liệu, và an toàn phát ngôn, biểu đạt) với tham chiếu khung chính sách như đã được giới thiệu ở phần 1
 • Phần 3- Điều hành thảo luận về các vướng mắc của các tổ chức xã hội về thực hành  an toàn số/  an ninh mạng, thảo luận tìm giải pháp

3. Đầu ra dự kiến

01 ngày tập huấn chung cho 30 tổ chức xã hội Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới được thực hiện.

 • Bảng hỏi khảo sát đánh giá trước và sau tập huấn
 • Sau khi được tập huấn, 30 tổ chức xã hội sẽ có kiến thức và kỹ năng áp dụng trong thực tế về an toàn số/  an ninh mạng  một cách phù hợp trên cơ sở các Khung pháp lý hiện hành
 • Đề xuất các nội dung tập huấn chuyên sâu (coaching) dựa trên nhu cầu/mong đợi từ các tổ chức
 • Có thể thực hiện các buổi tập huấn chuyên sâu theo nhu cầu cho một số CSOs dựa trên kết quả khảo sát sau tập huấn

4. Thời gian và địa điểm  thực hiện

 • Tập huấn trong 1 ngày, dự kiến ngày 23 hoặc 24 tháng 5 năm 2023.
 • Tổ chức tại Hà Nội

5. Ngân sách

Theo chất lượng kiến thức và kinh nghiệm tương ứng của tư vấn liên quan đến mô tả công việc nêu trên và thỏa thuận giữa hai bên trên cơ sở khung định mức về phí tư vấn được Oxfam tại Việt Nam phê duyệt

6. Yêu cầu chất lượng

Chuyên gia cần đảm bảo các tiêu chí sau:

 • Có bằng thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực/chuyên ngành liên quan (an toàn số/an ninh mạng, phát triển xã hội, quản trị, luật, truyền thông,…)
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí quản lý/ chuyên gia về an toàn số/ an ninh mạng trong các tổ chức hoạt động ở lĩnh vực về phát triển xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giới và bình đẳng giới.
 • Có kinh nghiệm điều hành các tập huấn, đặc biệt là tập huấn trong liên quan và cho nhóm đối tượng là các tổ chức xã hội
 • Kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm tốt

Những ứng viên quan tâm xin gửi CV và phác thảo đề xuất thực hiện  hoạt động (trong đó bao hàm một số nội dung gợi ý như đánh giá/ xác định nhu cầu, phạm vi nội dung tập huấn, phương pháp tập huấn, kết quả kỳ vọng, giám sát chất lượng, ngân sách..) và các tài liệu phù hợp chứng minh năng lực (ví dụ: tài liệu về tiến trình và kết quả của các cuộc tập huấn tương tự đã được tư vấn thực hiện…)  về địa chỉ dưới đây chậm nhất ngày 10/5/2023:

Trần Vũ Bảo Ngân - Trợ lý dự án CSAGA

Địa chỉ: Nhà 35 ngõ 66 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: baongan@csaga.org.vn