TIN TỨCTin CSAGA

CSAGA TÌM KIẾM CHUYÊN GIA TẬP HUẤN

30/03/2023 02:09:07 59

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Vị trí ứng tuyển: 02 Chuyên gia xây dựng chương trình và điều hành tập huấn kiến thức về thuế và kiểm toán dành cho các tổ chức xã hội Việt Nam (CSOs)

Số lượng ứng tuyển: 02 chuyên gia (01 chuyên gia chính + 01 trợ giảng)

1. Giới thiệu lý do

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Xây dựng năng lực cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực về giới (gender-focused organisations) tại Việt Nam”, Trung tâm CSAGA và Tổ chức OXFAM tại Việt Nam phối hợp thực hiện một số hoạt động tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội Việt Nam về kiến thức và thực hành tuân thủ theo khung pháp lý quy định hoạt động và quản trị của các tổ chức xã hội Việt Nam, thuế, kiểm toán,.. Đây là chuỗi hoạt động dành cho các tổ chức xã hội Việt Nam đang làm việc trong lĩnh vực giới, nhằm tăng cường vai trò và sự đóng góp của các tổ chức xã hội vào lĩnh vực quyền của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới.

Thúc đẩy bình đẳng giới và hướng tới chấm dứt, xóa bỏ tất cả các hình thức bạo lực, kỳ thị đối với phụ nữ là một trong những mục tiêu được Việt Nam chú trọng trong nhiều năm qua nhằm đảm bảo đạt được các cam kết quốc tế cũng như các mục tiêu phát triển bền vững. Điều này thể hiện qua các nỗ lực hoàn thiện chính sách, xây dựng và thực hiện các Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Chương trình quốc gia về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Bên cạnh những nỗ lực của chính phủ, sự tham gia của các tổ chức xã hội trong việc đảm bảo quyền của phụ nữ và hướng tới bình đẳng giới cũng mang lại những đóng góp vô cùng quan trọng. Dù đã có những bước tiến mạnh mẽ tuy nhiên việc chấm dứt bất bình đẳng giới vẫn còn nhiều thách thức tại Việt Nam.

Từ năm 2020, Việt Nam và thế giới đang đứng trước những thay đổi lớn lao do tác động của Đại dịch Covid-19, trong đó có sự thay đổi về các vấn đề an sinh xã hội. Trong bối cảnh mới này, các tổ chức xã hội Việt Nam (CSOs), trong đó có các tổ chức đang làm việc về giới , là những tổ chức gặp nhiều thách thức trong việc quản trị tổ chức, kiến thức pháp lý, quy định hoạt động của các tổ chức xã hội, quản lý tài chính, gây quỹ để thích nghi trong bối cảnh mới.. . Với những lý do nêu trên, CSAGA cùng tổ chức OXFAM tại Việt Nam dự kiến tổ chức chương trình tập huấn những kiến thức về thuế và kiểm toán dành cho các tổ chức xã hội Việt Nam đang làm việc trong lĩnh vực về bình đẳng giới và  quyền phụ nữ. CSAGA và Oxfam đã tổ chức 01 lớp tập huấn cung cấp các kiến thức pháp luật về Thuế, Bảo Hiểm và Lao động cho đại diện của các tổ chức xã hội Việt Nam. Chương trình tập huấn này sẽ được xây dựng dựa trên nội dung chương trình tập huấn đã triển khai và kết quả áp dụng nhằm tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy thực hành về thuế và kiểm toán của các tổ chức xã hội  theo quy định của pháp luật về hoạt động và quản trị của các tổ chức tương ứng với lĩnh vực và loại hình đăng ký hoạt động của các tổ chức.

Để thực hiện được chương trình tập huấn này, CSAGA đang tìm kiếm 02 chuyên gia xây dựng chương trình và điều hành tập huấn

2. Mục đích

02 Chuyên gia sẽ phụ trách việc xây dựng chương trình và điều hành tập huấn/ hỗ trợ xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội, với nội dung cụ thể như sau:

 • Trên cơ sở nội dung chương trình tập huấn đã thực hiện và kết quả triển khai áp dụng, xây dựng nội dung chương trình tập huấn chuyên sâu về thuế và kiểm toán nhằm nâng cao sự hiểu biết và thúc đẩy thực hành về thuế và kiểm toán theo quy định hoạt động và quản trị của các tổ chức xã hội Việt Nam tương ứng với lĩnh vực và loại hình đăng ký hoạt động của các tổ chức.
 • Cập nhật các chính sách về thuế và kiểm toán liên quan đến các tổ chức xã hội tại Việt Nam
 • Chia sẻ về các khó khăn, thực hành tốt, của các tổ chức xã hội tại Việt Nam trong các thực hành về báo cáo thuế và kiểm toán.
 • Thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn trên cơ sở tuân thủ các chính sách pháp luật.
 • Thảo luận và thống nhất kế hoạch coaching với các tổ chức tham gia

3. Đầu ra dự kiến

 • Chương trình tập huấn 01 ngày chi tiết.
 • Bảng hỏi khảo sát đánh giá trước và sau tập huấn.
 • Thực hiện 01 ngày tập huấn cho 30 người tham gia thuộc các tổ chức xã hội đang hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới tại Việt Nam.
 • Sau khi được tập huấn, những người tham gia sẽ có kiến thức, lý thuyết nâng cao về thuế và kiểm toán liên quan tới quy định pháp luật đối với các tổ chức xã hội tại Việt Nam.
 • 100% các tổ chức tham gia tập huấn có kế hoạch áp dụng vào thực tế tổ chức mình
 • Đề xuất các nội dung tập huấn chuyên sâu theo chủ đề (coaching) dựa trên nhu cầu/mong đợi từ các tổ chức

4. Thời gian và địa điểm

 • Tập huấn 1 ngày: dự kiến ngày 25 hoặc 26 tháng 4/2023
 • Coaching: theo nhu cầu thực tế và sẽ sắp xếp sau
 • Địa điểm: tại Hà Nội

5. Ngân sách

Theo chất lượng kiến thức và kinh nghiệm tương ứng của tư vấn liên quan đến mô tả công việc nêu trên và thỏa thuận giữa hai bên trên cơ sở khung định mức về phí tư vấn được tổ chức Oxfam tại Việt Nam phê duyệt.

6. Yêu cầu chất lượng

01 chuyên gia chính (leading expert) cần đảm bảo các tiêu chí sau:

 • Có bằng thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực/chuyên ngành liên quan (Kế toán thuế, kiểm toán, quản trị, luật …)
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội hoạt động ở lĩnh vực về phát triển xã hội, đặc biệt là lĩnh vực bình đẳng giới.
 • Có kinh nghiệm làm việc, kết nối với các cơ quan nhà nước và các bên liên quan.
 • Có kinh nghiệm điều hành tập huấn, đặc biệt là các tập huấn liên quan và cho nhóm đối tượng là các tổ chức xã hội
 • Kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm tốt

01 trợ giảng (assistance) cần đảm bảo các tiêu chí sau:

 • Có bằng đại học trở lên trong lĩnh vực/chuyên ngành liên quan (Kế toán thuế, kiểm toán, quản trị, luật …)
 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội hoạt động ở lĩnh vực về kế toán, kiểm toán cho các tổ chức xã hội, đặc biệt là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giới.
 • Có kinh nghiệm làm việc, kết nối với các cơ quan nhà nước và các bên liên quan (lợi thế)
 • Có kinh nghiệm hỗ trợ điều hành tập huấn, đặc biệt là các tập huấn liên quan và cho nhóm đối tượng là các tổ chức xã hội
 • Kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm tốt

Những ứng viên quan tâm xin gửi CV và các tài liệu phù hợp chứng minh năng lực (ví dụ : dự thảo về chương trình tập huấn dự kiến; tài liệu về tiến trình và kết quả của các cuộc tập huấn tương tự đã được tư vấn thực hiện…)  về địa chỉ dưới đây trước ngày 14/4/2023

Trần Vũ Bảo Ngân - Trợ lý dự án CSAGA

Địa chỉ: Nhà 35 ngõ 66 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: baongan@csaga.org.vn