THƯ VIỆN

$data->name

Teen được tin yêu

Mã sách: CHI - 212

Tác giả:

Nguồn: Plan

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang: 0

Chủ đề: Trẻ em

Giá: Miễn phí

File tài liệu chưa được tải lên !

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Mục đích của cuốn sách nhằm giúp mỗi teen học cách trở thành "teen được tin yêu" thông qua 6 nội dung. Bạn sẽ hiểu hơn về quyền và bổn phận của mình, cách tự nhận thức và xác định giá trị của bản thân, cách giao tiếp hiệu quả, cách giải quyết mâu thuẫn theo hướng tích cực, cách giữ kiên định - nói "không" với hành vi tiêu cực và cách tìm kiếm sự giúp đỡ hiệu quả khi cần thiết.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION