THƯ VIỆN

$data->name

Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ Việt Nam. Bình đẳng giới và Sự bền vững của Quỹ bảo hiểm xã hội

Mã sách: GEN - 445

Tác giả:

Nguồn: Ngân hàng thế giới, Viện khoa học lao động - xã hội

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Giới

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Nội dung của cuốn báo cáo bao gồm 6 phần: Phần 1: Kinh nghiệm quốc tế; Phần 2: Thành kiến giới trong hệ thống hưu trí Việt Nam; Phần 3: Các lo ngại về mặt xã hội tại Việt Nam; Bằng chứng thống kê; Phần 5: Tóm tắt các phát hiện của nghiên cứu và các hàm ý chính sách; Phần 6: Các phương án chính sách. Tài liệu tham khảo và phụ lục; bảng, hình và khung. Mời các bạn đón đọc.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

PERSONAL INFORMATION