TIN TỨCTin CSAGA

THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG "DỪNG BẠO LỰC, VIẾT YÊU THƯƠNG"

06/11/2020 08:47:16 209

(English below)

 

Thông tin Báo chí về
Chiến dịch truyền thông “ Ngừng bạo lực, viết yêu thương”

 

Năm 2020 là một năm đặc biệt với toàn thế giới bởi những ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID - 19 trên mọi khía cạnh của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và sức khỏe cộng đồng. Sự dịch chuyển và biến động không ngừng của thế giới đang ảnh hưởng tới toàn bộ đời sống sinh hoạt của con người, từ cách tổ chức cuộc sống, thói quen di chuyển, cách giao tiếp tới cách giải quyết các xung đột trong mối quan hệ gia đình và quan hệ giới.

Có thể nói, chưa khi nào mà các nguồn lực xã hội, đặc biệt là hệ thống y tế công cộng, các dịch vụ công và dịch vụ tư lại được huy động tối đa cho công tác phòng ngừa và ứng phó với những ảnh hưởng lâu dài của dịch bệnh như hiện nay. Với Việt Nam, chúng ta lại tiếp tục đối mặt với những hậu quả nặng nề do thiên tai, khó khăn trong ứng phó khẩn cấp và tái thiết cuộc sống của người dân vùng bão lũ.

Bối cảnh đặc biệt đó cũng có thể:

 • Gia tăng các căng thẳng, xung đột và các yếu tố nguy cơ bạo lực trong gia đình 
 • Gia tăng các nguy cơ bị quấy rối và xâm hại tình dục - vấn đề đang bị né tránh hoặc giữ im lặng tại môi trường làm việc, trường học hay tại các không gian công cộng
 • Gia tăng các rào cản cho việc tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa và hỗ trợ người bị bạo lực giới xuất phát từ việc giãn cách xã hội, hạn chế đi lại và tập trung cho phòng dịch
 • Gián đoạn việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu hoặc phát sinh thêm các dịch vụ khẩn cấp hỗ trợ người bị bạo lực 

Năm 2020 cũng được đánh giá là năm đặc biệt với các tình huống phát sinh chưa được dự đoán và chuẩn bị trước với con người nói chung và nhất là với những nhóm người dễ tổn thương trong xã hội như phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi bạo lực giới, các nhóm phụ nữ di cư, người khuyết tật hay các nhóm thiểu số tình dục. Kết quả điều tra quốc gia về Bạo lực đối với phụ nữ 2019 đã chỉ ra: gần 63% phụ nữ từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần hay kinh tế, hay kiểm soát hành vi do chồng/bạn tình gây ra trong đời, 32%phụ nữ đã bị bạo lực thể xác và/hoặc tình dục trong đời. Số lượng các cuộc tư vấn đề Bạo lực giới tới đường dây hotline của CSAGA quý 1 năm 2020 tăng gấp đôi quý 4 năm 2019. Theo báo cáo của Ngôi nhà Bình yên, số phụ nữ tiếp cận các dịch vụ của nhà tạm lánh trong năm 2020 cũng tăng gấp đôi so với 2019.

Bối cảnh đặc thù do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thiên tai đã đòi hỏi các ứng phó khẩn cấp và sự dịch chuyển trong hành động của Chính phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế, các tổ chức phát triển, các gia đình và mọi cá nhân nhằm bảo vệ các Quyền con người cơ bản của các nhóm dễ tổn thương trong xã hội. Các nỗ lực trong phòng ngừa bạo lực giới  và thúc đẩy cơ hội tiếp cận dịch vụ thiết yếu của người bị bạo lực cần tiếp tục được chung sức và cam kết bởi Chính phủ, các tổ chức trong nước, quốc tế và các cá nhân tại Việt Nam. 

Hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) phối hợp với Quỹ dân số Liên hiệp quốc (UNFPA), Bộ Ngoại giao và thương mại Australia (DFAT), COC Hà Lan, Đại sứ quán Hà Lan và tổ chức Bánh mì cho Thế giới phát động Chiến dịch truyền thông “ Ngừng bạo lực, viết yêu thương”. Chiến dịch nhằm mục đích:

 • Nhận diện các nguy cơ gia tăng bạo lực với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch COVID-19
 • Cung cấp các kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, đặc biệt là quấy rối và xâm hại tình dục thời kỳ COVID – 19; 
 • Vận động cho việc đảm bảo nhạy cảm giới và giải quyết vấn đề Bạo lực giới trong các chương trình phòng ngừa và ứng phó với COVID – 19 của Chính phủ. 

Chiến dịch bao gồm đa dạng các hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội, công chúng tại đô thị và nông thôn, sinh viên các trường đại học trên toàn quốc và sự chung tay của nam giới trẻ trong những nỗ lực phòng ngừa bạo lực giới. Chiến dịch diễn ra từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2021 với các sự kiện trọng điểm để truyền tải các thông điệp chính:

 • Dừng bạo lực, Viết yêu thương
 • Là đàn ông, nói không bạo lực với phụ nữ
 • 5 KHÔNG - Không làm nhục, Không quấy rối. Không Xâm Hại. Không cưỡng hiêp. Không Đổ lỗi
 • 5 OK - Tôn trọng. Yêu thương. Lên tiếng. Bảo vệ. Hành động.

 

Chi tiết về kế hoạch tổ chức sự kiện, mời quý vị xem file dưới đây.  Để biết thêm thông tin và đăng ký tham gia từng sự kiện, mời quý vị liên hệ với ban tổ chức chiến dịch:

Thông tin về các đơn vị tổ chức:

CSAGA

Website: http://csaga.org.vn

Fanpage: @CsagaVietnam

Email : csaga@csaga.org.vn

Địa chỉ: Số 35,ngõ 66 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Press Release
Media campaign “Stop violence, Spread love”

 

2020 is an unusual year for the whole world due to the impacts of the pandemic COVID - 19 in all aspects of economic, cultural, social life, and community health. The constant changes in the world have been affecting the entire daily life of people, life organization, travel habits, communication methods to conflict solutions in family and gender relationships.

In this context, social resources especially the public health system, public and private services have been maximized for the prevention and response to the long-term impacts of the pandemic. In Vietnam, we continue to face serious consequences natural disasters that have been adding more pressure to respond to difficulties in emergency and post-disaster recovery in affected areas.

This specific context may potentially result in: 

 • Increasing stress, conflict, and risk factors for domestic violence
 • Increasing risks of sexual harassment and abuse, which is still avoided or kept silence in workplace, schools, or in public spaces.
 • Increasing barriers to access to gender-based violence prevention and support services due to social distancing, travel restrictions, and focusing resources on disease prevention.
 • Interruption of access to essential services or additional emergency services arose to support people experiencing violence

2020 is also considered to be an unusual year with unpredictable and unprepared situations for people in general and vulnerable groups such as women and girls affected by gender-based violence, female migrant groups, people with disabilities, or sexual minorities, in particular. According to the National study on Violence against Women in Viet Nam in 2019, nearly 63% of women have experienced at least one form of physical, sexual, emotional, or economic violence, or behavior control perpetrated by husband or intimate partner in their lifetime, 32% of women have experienced physical and/or sexual violence in their lifetime. The number of counseling requests on Gender-based violence to CSAGA's hotline in the first quarter of 2020 has doubled, compared to the fourth quarter of 2019’s number. According to the Peace House report, the number of women accessing shelter services in 2020 will also double the number of 2019.

The particular situation affected by the COVID-19 outbreak and natural disasters has required urgent responses and shifts in action the government, national and international organizations, development organizations, families, and all individuals to protect the basic human rights of vulnerable groups in society. Efforts to prevent gender-based violence and promote access to essential services for people suffering violence require continuous participation and commitment by the Government, national and international organizations, and individuals in Viet Nam.

In response to the Action Month on Promoting Gender Equality and Preventing Violence against Women and Girls, Center for Studies and Applied Sciences in Gender – Family -Women and Adolescents (CSAGA) in collaboration with the United Nations Population Fund (UNFPA), the Department of Foreign Affairs and Trade of Australia (DFAT), the COC Nederland, the Netherlands Embassy and the Bread for the World launched the "Stop Violence, Spead Love" media campaign. The campaign aims to:

 • Identify increased risks of violence against women and children in the context of the COVID-19 pandemic.
 • Provide skills to prevent and respond to violence, especially in sexual assault and sexual harassment in COVID-19 pandemic;
 • Advocate for ensuring gender sensitivity and addressing Gender-based violence in COVID-19 prevention and response programs of Government.

The campaign includes a variety of activities aimed at attracting social interest, both in urban and rural areas, university students across the ry, and the joining of young men in preventing gender-based violence. The campaign took place November 2020 to December 2021 with key events to spread the main messages: 

 • Stop the violence, write the love
 • Be a man, say no to violence against women
 • 5 NO - No humiliation. No harassment. No assault. No raping. No blame
 • 5 OK - Respect. Love. Speak. Protect. Act.

For details about the campaign plan, please see the attached file: “Campaign 2020 timeline”. For more information and to register for each event, please contact the campaign organizer.

Information about the organizer:

Center for Studies and Applied Sciences in Gender – Family -Women and Adolescents (CSAGA)

Website: http://csaga.org.vn

Fanpage: @CsagaVietnam

Email: csaga@csaga.org.vn

Address: No. 35, Alley 66 Dich Vong Hau, Cau Giay District, Hanoi.