CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐẠO CỦA CSAGA
Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên

Thông tin tổ chức

Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền cho nhóm phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi kỳ thị và bạo lực tại Việt Nam.

Chúng tôi hiểu rằng bất bình đẳng giới là nguyên nhân gốc rễ của bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Chúng tôi nỗ lực hoạt động để mang đến các cơ hội tốt đẹp hơn cho phụ nữ và trẻ em gái.

Chúng tôi hợp tác với các đối tác khác nhau để thúc đẩy quyền của nhóm phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi kỳ thị và bạo lực.

TIN TỨC NỔI BẬT

Truyền thông tại Quảng Ninh

Trong khuôn khổ chiến dịch "16 ngày hành động chống bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái", một loạt các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng,...

→  Xem chi tiết

Hội thảo "Phòng chống Bạo lực với Phụ nữ và Trẻ em gái – Cơ hội và...

Hội thảo "Phòng chống Bạo lực với Phụ nữ và Trẻ em gái – Cơ hội và Thách thức" ngày 28/11/2018 tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với sự tham gia của hơn 40 đại diện...

→  Xem chi tiết

SUBWEB

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA CSAGA