CHƯƠNG TRÌNHNam giới

Nam giới

Các vấn đề trọng tâm trong chương trình Nam giới của CSAGA

Các mô hình khuyến khích sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong Phòng ngừa và Ứng phó với bạo lực Giới tại trường học, cộng đồng được nhân rộng và duy trì
Nam giới và thanh thiếu niên nam tham gia tích cực vào tiến trình xóa bỏ các khuôn mẫu giới, chấm dứt các dạng bạo lực với Phụ nữ và Trẻ em gái
Các quan điểm về nam tính và nữ tính được thay đổi trong xã hội theo hướng tôn trọng sự khác biệt, công bằng và bình đẳng cho các giới