TIN TỨCTin CSAGA

KÊU GỌI SÁNG KIẾN SINH VIÊN - “Giảng đường an toàn – Nói không với quấy rối/bạo lực tình dục”

29/10/2021 02:23:56 4417

KÊU GỌI SÁNG KIẾN SINH VIÊN

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA 2021
“Giảng đường an toàn – Nói không với quấy rối/bạo lực tình dục”

I. TỔ CHỨC HỖ TRỢ
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam. CSAGA ra đời nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền của nhóm phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi kỳ thị và bạo lực tại Việt Nam bằng các phương pháp sáng tạo.

Tổ chức Bánh Mỳ cho Thế giới - Brot für die Welt là tổ chức phi lợi nhuận của Đức, hỗ trợ các hoạt động phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tôn trọng tinh thần tự lực và giữ gìn bản sắc văn hoá của các đối tác địa phương.

II. BỐI CẢNH
Theo báo cáo khảo sát đầu kỳ dự án của CSAGA đối với 5 trường Đại học tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2020, có 47,6% sinh viên đã từng có trải nghiệm bạo lực/quấy rối tình dục. Tỷ lệ sinh viên nữ đã từng có trải nghiệm này là 51,9% cao hơn so với sinh viên nam là 38,7%. Ngoài ra, có 58% giảng viên đã từng bị quấy rối/bạo lực tình dục, trong đó tỷ lệ nam giảng viên bị quấy rối/bạo lực tình dục là 55,6% và tỷ lệ nữ giảng viên bị quấy rối/bạo lực tình dục là 59,5%.
Khảo sát cũng cho thấy nhận thức của nhóm sinh viên về những hành vi quấy rối/bạo lực tình dục còn một số hạn chế, chẳng hạn như: chỉ có 53,8% cho rằng “Gợi ý hẹn hò, hứa hẹn tặng quà/nâng điểm/tạo việc làm khi không đạt được thì đe dọa là quấy rối tình dục”; 63% sinh viên cho rằng “Cố tình bắt người yêu, bạn tình, vợ/chồng xem phim sex là bạo lực tình dục”.
So sánh giữa nam và nữ, tỷ lệ sinh viên nữ có nhận định đúng về hành vi quấy rối tình dục (QRTD) cao hơn nhiều so với tỷ lệ sinh viên nam. Đáng chú ý, mức chênh lệch giữa sinh viên nữ và nam có câu trả lời đúng với câu hỏi “Nhìn chằm chằm/ xoáy/có ánh nhìn gợi dục vào đối phương có phải là QRTD không” chưa cao.
Hiện nay, các trường đại học đều đang thực hiện các giải pháp/các dịch vụ vừa mang tính chất phòng ngừa quấy rối/bạo lực tình dục vừa mang tính ứng phó/xử lý khi xảy ra quấy rối/bạo lực tình dục. Nhưng hầu hết các biện pháp/dịch vụ này đều chưa đáp ứng nhu cầu của cả sinh viên và giảng viên, hoặc số sinh viên trong trường biết đến các dịch vụ hỗ trợ khi bị QRTD/BLTD còn chưa cao.
Trong bối cảnh đó, CSAGA kêu gọi các câu lạc bộ/hội nhóm, các cá nhân sinh viên tại các trường Đại học nộp đề xuất xây dựng “Giảng đường an toàn – Nói không với quấy rối/bạo lực tình dục” nhằm hỗ trợ các nạn nhân của quấy rối/bạo lực tình dục trong môi trường giáo dục và kêu gọi sự tham gia của nam giới trong các hoạt động phòng chống quấy rối/bạo lực tình dục tại trường học.

III. CHỦ ĐỀ
Dựa vào bối cảnh trên, Quỹ sẽ hỗ trợ cho các sáng kiến tập trung vào các chủ đề sau:
1. Giới thiệu dịch vụ/địa chỉ an toàn, địa chỉ hỗ trợ về tâm lý, sức khỏe, phòng ngừa quấy rối/bạo lực tình dục cho nạn nhân tại trường học và cộng đồng;
2. Phòng chống quấy rối/bạo lực tình dục đối với sinh viên/giảng viên trong bối cảnh COVID-19;
3. Hỗ trợ tâm lý cho sinh viên/giảng viên bị quấy rối/bạo lực tình dục tại trường học và cộng đồng;
4. Xây dựng giảng đường an toàn - nói không với quấy rối/bạo lực tình dục;
5. Kêu gọi sự tham gia của nam giới trong các hoạt động phòng chống quấy rối/bạo lực tình dục tại trường học;
6. Các hoạt động nâng cao năng lực nhận diện hành vi bạo lực giới, tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bạo lực giới trong mùa dịch COVID-19;
7. Các hoạt động tập trung nâng cao nhận thức về SOGIE, phòng ngừa sự phân biệt đối xử và bạo lực với cộng đồng LGBTIQ+ trong môi trường giáo dục

IV. ĐƠN VỊ NỘP ĐỀ XUẤT VÀ THỜI GIAN
- Đơn vị nộp đề xuất dự án: Các câu lạc bộ/hội nhóm/ cá nhân sinh viên tại các trường đại học.
- Thời gian nhận đề xuất: từ 29/10/2021 đến 15/11/2021.

V. TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG
Hoạt động của các sáng kiến cần tuân thủ theo các tiêu chí sau:
- Hoạt động có tổ chức và không vi phạm pháp luật;
- Hoạt động được thiết kế kỹ lưỡng và phù hợp với các nội dung, mục đích và tiêu chí của dự án;
- Sử dụng hiệu quả ngân sách và tạo ra các giá trị bền vững;
- Ưu tiên và khuyến khích các đề xuất khả thi trong bối cảnh COVID-19;
- Giới thiệu các dịch vụ/địa chỉ tin cậy cho nạn nhân của quấy rối/bạo lực tình dục tại trường.

VI. QUY MÔ SÁNG KIẾN HỖ TRỢ
Ban tổ chức sẽ lựa chọn và hỗ trợ tài chính các đề xuất phù hợp với chủ đề, tiêu chí hoạt động và được gửi về đúng thời hạn. CSAGA sẽ đóng tài trợ trước thời hạn nếu số lượng đề xuất được duyệt đủ theo ngân sách.
Các sáng kiến có chủ đề phù hợp, đúng tiêu chí trên và có tính sáng tạo, lan tỏa và liên kết được nhiều nhóm, tạo ra sự đột phá sẽ nhận được tối đa 53,000,000 VNĐ để thực hiện sáng kiến.

VII. QUY TRÌNH HỖ TRỢ
Việc xét duyệt sẽ diễn ra theo các bước sau:
- Tất cả các đề xuất sẽ được CSAGA xem xét, nhằm lựa chọn ra các sáng kiến phù hợp nhất với tiêu chí của Kêu gọi này;
- Nhóm hoặc cá nhân nhận hỗ trợ có nghĩa vụ tuân thủ theo quy định tài chính, cũng như sử dụng bộ logo trong toàn bộ sự kiện theo quy định của CSAGA;

- Các quyền và nghĩa vụ cụ thể của nhóm/cá nhân nhận hỗ trợ sẽ được quy định rõ trong Biên bản ghi nhớ hợp tác, và được ký bởi đại diện nhóm, cá nhân nhận hỗ trợ và CSAGA;
- Viết đề xuất theo biểu mẫu được cung cấp.

VIII. TIẾN TRÌNH
- Bắt đầu nhận hồ sơ: 29/10/2021
- Hạn chót nhận hồ sơ: Trước 17:00, ngày 15/11/2021
- Thông báo kết quả cho các nhóm gửi đề xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi nhận được đề xuất.
- Tham gia buổi hướng dẫn tài chính, sử dụng logo do CSAGA tổ chức: Sau 3 ngày ký kết hợp đồng hoặc trước
khi thực hiện dự các hoạt động.
- Làm thủ tục chuẩn bị cho việc tiến hành, hướng dẫn về thủ tục, giám sát: Sau 3 ngày ký kết hợp đồng hoặc trước
khi thực hiện dự các hoạt động.
- Tạm ứng ngân sách cho hoạt động ban đầu: Trong vòng 7 ngày sau khi ký hợp đồng giữa 2 bên.
- Thực hiện hoạt động: Từ 15/11/2021 đến 20/12/2021
- Hạn chót đóng dự án và hoàn tất báo cáo: 25/12/20211

IX. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
- Bước 1: Tải về và điền đầy đủ các thông tin cần thiết của sự kiện tại địa phương bạn theo
Mẫu kế hoạch sự kiện:
https://tinyurl.com/hpeejcap 
Ngân sách sự kiện: https://tinyurl.com/x48xs2zp 
- Bước 2: Gửi kế hoạch tổ chức của nhóm/câu lạc bộ tới chúng tôi qua email: cuocthitruyenthong@csaga.org.vn. Tiêu đề email: [Sáng kiến sinh viên 2021] Tên nhóm - Tên sáng kiến.

X. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về quỹ sáng kiến, vui lòng liên hệ với CSAGA Vietnam qua email: cuocthitruyenthong@csaga.org.vn.