TIN TỨCTin CSAGA

Truyền thông tại Quảng Ninh

29/11/2018 05:01:17 60
Trong khuôn khổ chiến dịch "16 ngày hành động chống bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái", một loạt các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, trường học và nhà máy về phòng chống bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái đã được diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ chiến dịch "16 ngày hành động chống bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái", một loạt các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, trường học và nhà máy về phòng chống bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái đã được diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh.
Các buổi truyền thông đã thu hút được sự tham gia của hơn 1300 người tới từ thành phố Cẩm Phả, huyện Hải Hà và thành phố Hạ Long và được người dân quan tâm, đón nhận tích cực.

Tại các buổi truyền thông, người tham gia đã thảo luận sôi nổi về kiến thức và kỹ năng liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới và cách phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Hoạt động truyền thông được CSAGA phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA), KOICA, CCIHP, triển khai thực hiện từ ngày 23 – 27/11/2018 tại tỉnh Quảng Ninh.

Dưới đây là một số hình ảnh: