TIN TỨCTin CSAGA

THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ BỘ PHẦN MỀM CÂU HỎI (QUIZ)

28/02/2021 09:51:38 24

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC VỀ GIỚI – GIA ĐÌNH – PHỤ NỮ VÀ VỊ THÀNH NIÊN

Số 35, ngõ 66 Dịch Vọng Hậu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Ngày  23 tháng 2 năm 2020

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU DỊCH VỤ

VẤN VÀ THIẾT KẾ BỘ PHẦN MỀM CÂU HỎI (QUIZ)

 

I. Bối cảnh

Đại dịch COVID-19 đã và đang có những tác động tới vấn đề bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Nhiều số liệu cho thấy, các vụ bạo lực với phụ nữ trong thời gian dịch Covid-19 đã tăng lên gần gấp đôi so với giai đoạn trước đó. Để giúp phụ nữ và trẻ em gái hiểu và tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ hỗ trợ khi bị bạo lực giới, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) cũng với các đối tác đang thực hiện dự án “Hỗ trợ can thiệp nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam trong bối cảnh khẩn cấp do đại dịch COVID-19 gây ra”. Trong khuôn khổ dự án, CSAGA sẽ thực hiện các khóa tập huấn online cho các cán bộ xã hội nhằm hướng dẫn các kiến thức và kỹ năng để quản lý ca bạo lực giới trong bối cảnh Covid.

Để hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động tập huấn online này, CSAGA cần tuyển cá nhân/đơn vị/công ty cung cấp dịch vụ tư vấn và thiết kế phần mềm bộ quiz cung cấp và ôn luyện kiến thức cho học viên với các công việc cụ thể như sau:

 

II. Nội dung công việc

 

 • Tư vấn về kỹ thuật và thiết kế để đảm bảo bộ quiz có thể sử dụng trên internet, có khả năng tương thích khi CSAGA sử dụng để dạy trên zoom
 • Thiết kế đơn giản, hấp dẫn để cung cấp và ôn luyên kiến thức, kỹ năng cho học viên sau khi họ kết thúc khóa học online. Bộ quiz được cấu trúc theo kiểu dạng multiple choice, cho phép tính điểm, phân loại kết quả cho học viên và khích lệ người tham gia (ví dụ: chia nhóm Vô địch, nhóm cần cố gắng,...)
 • Hỗ trợ xây dựng một số học liệu, kỹ năng phục vụ cho khóa học (nếu cần)
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho học viên và CSAGA trong quá trình dạy online

Nhóm tư vấn sẽ phối hợp với CSAGA để phát triển kỹ thuật bộ quiz. CSAGA sẽ có đội ngũ chuyên gia phát triển nội dung bộ quiz.

 

III. Thời gian làm việc

Bộ quiz cần hoàn thiện vào 10/4/2021, cụ thể tiến độ như sau:

 • Xây dựng cấu trúc kỹ thuật và nội dung: tuần 1-2 tháng 3/2021
 • Chạy thử (demo): tuần 2 tháng 3/2021
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho học viên và CSAGA thực hiện tập huấn: tuần 3,4 tháng 3/2021 và tuần đầu tháng 4/2021
 • Hoàn thiện và bàn giao: 10/4/2021

 

IV. Yêu cầu đối với tư vấn

 • Có kinh nghiệm tư vấn và thiết kế bộ quiz phục vụ các chương trình phát triển, phi lợi nhuận
 • Đáp ứng được yêu cầu về tiến độ như đã nói ở trên
 • Hợp tác và có thiện chí trong quá trình làm việc.

 

V. Phí dịch vụ và hình thức thanh toán

 • Phí dịch vụ: Theo thỏa thuận
 • Hình thức thanh toán: Theo thỏa thuận

 

VI. Liên hệ

 • Các đơn vị quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: thuynt@csaga.org.vn (Ms. Nguyễn Thu Thúy) trước ngày 2/3/2021
 • Hồ sơ gồm: đề xuất phương án kỹ thuật, ngân sách đề xuất