TIN TỨCTin CSAGA

QUỸ SÁNG KIẾN NYN PRIDE UP MỜI NỘP ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN “NGỪNG BẠO LỰC VỚI NGƯỜI NỮ YÊU NỮ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19”

05/03/2021 03:43:07 117

 

QUỸ SÁNG KIẾN NYN PRIDE UP 

NGỪNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC VÀ BẠO LỰC TÌNH DỤC

 VỚI NGƯỜI NỮ YÊU NỮ

Mời Nộp đề xuất 

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) 

CSAGA là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam. CSAGA ra đời nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền cho nhóm phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi kỳ thị và bạo lực tại Việt Nam bằng các phương pháp sáng tạo.

Nữ Yêu Nữ Việt Nam là một mạng lưới của các nhóm và tổ chức của người nữ yêu nữ tại Việt Nam, được thành lập nhằm phát triển cộng đồng nữ yêu nữ, hỗ trợ tư vấn tâm lý, an toàn tình dục, pháp lý và tham gia vận động chính sách về quyền cộng đồng người Nữ yêu nữ tại Việt Nam

Đơn vị tài trợ: Tổ chức Bánh Mỳ cho Thế giới - Brot für die Welt

Cộng đồng LGBTIQ là một trong những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19 (theo Văn phòng Cao ủy Liên hiệp quốc về Nhân quyền, 2020). Theo số liệu từ đường dây tư vấn của CSAGA năm 2020, số ca bạo lực với người nữ, bao gồm cả người nữ yêu nữ, tăng gấp đôi trong giai đoạn giãn cách của đại dịch. Dịch bệnh bùng phát cùng với các biện pháp giãn cách khiến người NYN có nguy cơ cao bị mất việc đầu tiên khi doanh nghiệp gặp khó khăn, bị bạo lực từ chính gia đình; bị cưỡng ép tình dục từ bạn tình, chồng do kiệt quệ tài chính.

Trong bối cảnh đó, Quỹ NYN PRIDE UP, do Bánh Mỳ cho Thế giới tài trợ, thực hiện bởi CSAGA Việt Nam, mạng lưới NYN quyết định hỗ trợ ngân sách cho các hội nhóm hoạt động vì quyền của người LGBTIQ để tìm kiếm các sáng kiến nhằm hỗ trợ người NYN vượt qua đại dịch an toàn.

 

I. MỤC ĐÍCH

Hỗ trợ các nhóm hoạt động về quyền của người LGBTIQ tổ chức chương trình, hoạt động hướng đến:

 • Chống phân biệt đối xử, kỳ thị và bạo lực với người Nữ Yêu Nữ, đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch Covid-19;
 • Phòng ngừa và ứng phó các hành vi cưỡng hiếp, bạo lực cặp đôi, quấy rối tình dục với người Nữ Yêu Nữ;
 • Tăng cường tính hiện diện và gắn kết cộng đồng Nữ Yêu Nữ (NYN) trong bối cảnh hạn chế đi lại và giãn cách xã hội.

 

​II. ĐƠN VỊ NỘP HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN

 • Đơn vị nộp hồ sơ: Các hội nhóm hoạt động vì quyền của người LGBTIQ tại Việt Nam 
 • Thời gian nhận đề xuất: từ 02/03 đến 15/03/2021
 • Thời gian thực hiện đề xuất: từ tháng 3 đến tháng 5/2021

 

III. NGÂN SÁCH

Số tiền tài trợ cho mỗi Sáng kiến: Không quá 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)/ 1 sáng kiến

Các sáng kiến nếu có tính sáng tạo, tạo ra sự đột phá sẽ được cân nhắc hỗ trợ thêm nhưng không quá 40 triệu.

Lưu ý: Ban tổ chức sẽ lựa chọn và hỗ trợ tài chính các đề xuất phù hợp được gửi về gửi sớm.  Quỹ sẽ đóng trước thời hạn nếu số lượng đề xuất được duyệt đủ theo ngân sách của Quỹ.

Dựa trên ý tưởng, kế hoạch hoạt động và ngân sách dự kiến của các cá nhân/tổ chức, CSAGA sẽ phân bổ nguồn lực hỗ trợ, bao gồm:

 • Hỗ trợ chi phí thực tế thuê địa điểm, in ấn một số vật phẩm, truyền thông tùy theo nội dung hoạt động. 
 • Hỗ trợ chuyên môn (về bạo lực giới, bạo lực tình dục, xây dựng kế hoạch an toàn...)

 

IV. YÊU CẦU

 • Nội dung Sáng kiến phải phù hợp với mục tiêu và chủ đề ưu tiên của đợt kêu gọi tài trợ;
 • Ngân sách đề xuất phải nằm trong khoảng tiền tài trợ cho mỗi Sáng kiến;
 • Hoạt động có tổ chức và không vi phạm pháp luật; 
 • Sáng kiến có có điểm mới và sáng tạo;
 • Đảm bảo sự tham gia của người nữ chiếm ít nhất 60% trong tổng số người tham gia sự kiện;
 • Mỗi nhóm không bị hạn chế số lượng đề xuất;
 • Ưu tiên những sáng kiến online, không tụ tập đông người;
 • Đề xuất không sử dụng hình ảnh nhãn hiệu, cũng như các nội dung, hình ảnh mang tính quảng cáo thương mại;
 • Tuân thủ theo quy định tài chính, cũng như sử dụng bộ logo của tổ chức tài trợ.

 

V. QUY TRÌNH HỖ TRỢ 

 • CSAGA lựa chọn và hỗ trợ các đề xuất phù hợp với mục đích, yêu cầu của quỹ;
 • CSAGA thông báo bằng email cho các nhóm được nhận tài trợ;
 • Tiến hành ký hợp đồng giữa CSAGA và đại diện nhóm nhận hỗ trợ nhóm nhận tài trợ;
 • CSAGA tiến hành chuyển tiền lần 1;
 • Nhóm thực hiện hoạt động theo đúng hợp đồng ký kết giữa 2 bên;
 • Nhóm gửi báo cáo hoạt động và tài chính về CSAGA;
 • Thanh toán lần 2 và kết thúc hợp đồng khi nhóm hoàn thiện đầy đủ các quy định tài chính và nội dung ký kết trong hợp đồng.

 

VI. MẪU ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN

Tải về và điền đầy đủ các thông tin cần thiết của sự kiện tại địa phương bạn theo 

Mẫu kế hoạch sự kiện: https://bit.ly/37GLfMj

Ngân sách sự kiện: https://bit.ly/37JOliu

Gửi kế hoạch tổ chức của nhóm bạn về chúng tôi tới email: nynprideup@csaga.org.vn

Tiêu đề email: [Quỹ NYN PRIDE UP] Tên nhóm - Tên sáng kiến

 

VII. HỖ TRỢ CUNG CẤP THÔNG TIN

Facebook

CSAGA Vietnam (https://www.facebook.com/CsagaVietnam)

nuyeunu.vn (https://www.facebook.com/nuyeunu.vn)