TIN TỨCTuyển dụng

MỜI THẦU ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP DỰ ÁN "BẢO VỆ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM KHỎI CÁC HÌNH THỨC BẠO LỰC TÌNH DỤC"

24/01/2020 10:40:34 425

[English below]

NHIỆM VỤ THAM CHIẾU

Dự án:                        “ Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hình thức bạo lực tình dục

Tên gói thầu:               Đánh giá tác động dự án

Phương pháp   :           Đánh giá độc lập

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) và Tổ chức Bánh mì cho Thế giới muốn mời chuyên gia thực hiện đánh giá độc lập chất lượng hoạt động dự án “Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hình thức bạo lực tình dục”

 

I. Mô tả tóm tắt dự án và mục đích của đánh giá

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) là một tổ chức phi chinh phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam. CSAGA đang tập trung xây dựng và thực hiện 3 chương trình nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền cho phụ nữ bao gồm (1) chương trình bảo vệ, (2) chương trình phòng ngừa và (3) chương trình vận động chính sách. CSAGA đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với cộng đồng song tính, đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam. Trong các hoạt động can thiệp, CSAGA luôn tìm kiếm cách tiếp cận sáng tạo và thiết thực để bảo vệ và thúc đẩy việc thực hiện quyền của cộng đồng này tại Việt Nam.

Dự án Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hình thức bạo lực tình dục là dự án được hỗ trợ của tổ chức Bánh Mỳ cho thế giới và thực hiện trong thời gian 02 năm (từ 1 tháng 7 năm 2018 đến 30 tháng 6 năm 2020). Dự án được triển khai tại 2 trường Đại học tại Hà Nội; xã Sơn Đông, Cổ Đông và 12 câu lạc bộ nữ yêu nữ tại 9 tỉnh thành.

Dự án hướng đến 2 mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1: Người bị BLTD được hỗ trợ kịp thời để phục hồi

Chỉ số đánh giá kết quả cho mục tiêu 1

 • Tỷ lệ phần trăm của các nhóm đích công nhận hành vi bạo lực tình dục là tội phạm tăng 30% so với nghiên cứu đầu vào dự án.

 • Ít nhất 1.000 nạn nhân sẽ được hỗ trợ thông qua tư vấn, điều trị tâm lý hoặc kết nối với các dịch vụ khác (luật sư, nhân viên xã hội, cảnh sát, vv), hoặc đưa vụ kiện ra tòa (theo kiện)

Mục tiêu 2: Các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam tham gia vào quá trình vận động để cải thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống bạo lực tình dục

Chỉ số đánh giá kết quả cho mục tiêu 2

 • Ít nhất 2 khuyến nghị bổ sung và sửa đổi các luật liên quan đến bạo lực gia đình, quấy rối tình dục và bạo lực tình dục tại các không gian công cộng được đệ trình lên các nhà hoạch định chính sách và được thông qua vào khung pháp lý.

Nhằm đảm bảo các mục tiêu của dự án, Ban quản lý dự án mong muốn tìm kiếm nhóm đánh giá độc lập dự án. Kết quả của đánh giá sẽ cung cấp cái nhìn khách quan, tổng thể về tác động mà dự án mang lại cho các đối tượng đích, đồng thời chỉ ra các khoảng trống cũng như vấn đề còn tồn tại nhằm định hướng cho bước phát triển tiếp theo của dự án.

II. Nội dung công việc, thời gian, địa điểm, phương pháp và tiêu chuẩn kỹ thuật:

 1. Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu:

1.1 Đánh giá tính phù hợp của dự án

 • Các hoạt động, cách tiếp cận và triển khai mô hình CBOS của dự án đã phù hợp đối với các nhóm Nữ Yêu Nữ tại 9 tỉnh chưa?

 • Các hoạt động, cách tiếp cận và triển khai mô hình CLB Nam Giới; mô hìnhĐội hỗ trợ khẩn cấp đã phù hợp  đối với người dân và cán bộ xã Sơn Đông, Cổ Đông chưa?

 • Các hoạt động, cách tiếp cận và triển khai mô hình trường học an toàn của dự án.đối với  sinh viên và cán bộ công nhân viên chức tại trường Đại học Bách Khoa, Học viện Báo Chí và Tuyên truyền đã phù hợp chưa?

 • Đánh giá mức độ phù hợp giữa các hoạt động và các mục tiêu mà dự án đề ra.

1.2 Đánh giá tính hiệu quả của dự án

 • Kết quả của dự án có đáp ứng được nhu cầu của đối tượng hưởng lợi?

 • Hiệu quả trong việc phối hợp giữa các bên liên quan trong lập kế hoạch, thực hiện và giám sát hoạt động của dự án?

 • Những yếu tố bên trong/bên ngoài nào ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án và những khắc phục đã thực hiện? Những khuyến nghị cộng thêm từ phía tư vấn?

1.3 Đánh giá tính hiệu lực của dự án

 • Chất lượng và tiến độ thời gian của những đầu hoạt động của dự án như thế nào?

 • Mức độ đóng góp (tài chính hoặc phi tài chính) từ những tổ chức, đơn vị nhà nước, nhóm hưởng lợi và các đối tác khác như thế nào?

1.4 Đánh giá tác động của dự án

 • Đánh giá các thay đổi của chính sách pháp luật liên quan đến bạo lực gia đình, quấy rối tình dục và bạo lực tình dục tại các không gian công cộng nhằm phòng, chống các hình thức bạo lực trước và sau khi thực hiện dự án.

 • Đánh giá thay đổi về hiểu biết, kiến thức, thái độ, hành vi của các thành viên trong nhóm Nữ Yêu Nữ tại 9 tỉnh.

 • Đánh giá thay đổi về hiểu biết, kiến thức, thái độ, hành vi của người dân và cán bộ xã Sơn Đông, Cổ Đông.

 • Đánh giá thay đổi về hiểu biết, kiến thức, thái độ, hành vi của sinh viên và cán bộ công nhân viên chức tại trường Đại học Bách Khoa, Học viện Báo Chí và Tuyên truyền.

1.5 Đánh giá tính bền vững của các hoạt động và kết quả của dự án

 • Tính phù hợp và khả năng áp dụng của của các mô hình địa chỉ an toàn, mô hình trường học an toàn, mô hình CBOs, mô hình đội hỗ trợ khẩn cấp và mô hình CLB Nam Giới.

 • Những mô hình nào của dự án có tính khả thi cao trong việc áp dụng về sau? Có thể áp dụng cho địa phương khác? Vì sao?

1.6 Tìm hiểu về:

 • Xác định các nhu cầu của người nữ yêu nữ, nhóm sinh viên và nhóm dân cư tại 2 xã Sơn Đông, Cổ Đông.

 • Xác định các vấn đề mà người NYN tại các tỉnh đang gặp phải, trọng tâm vào bạo lực tình dục, Bạo lực gia đình và bạo lực giữa các cặp đôi.

 • Xác định các vấn đề mà nhóm sinh viên tại trường Đại học Bách Khoa và Học viện Báo Chí và Tuyên truyền đang gặp phải, trọng tâm vào bạo lực tình dục và bạo lực giữa các cặp đôi

 • Xác định các vấn đề mà nhóm dân cư, cán bộ hỗ trợ tại 2 xã Sơn Đông và Cổ Đông đang gặp phải, trọng tâm vào bạo lực tình dục và bạo lực gia đình.

 • Xác định hình thức tác động phù hợp với người NYN, sinh viên và nhóm dân cư, cán bộ hỗ trợ tại 2 xã Sơn Đông và Cổ Đông.

 • Đưa ra các khuyến nghị phù hợp để giải quyết các phát hiện.

 1. Thời gian và địa bàn nghiên cứu

 • Thời gian nghiên cứu: Khoảng từ 21/02/2020 – 15/04/2020

 • Địa bàn nghiên cứu:

 • Đi thực địa 9 tỉnh: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nam Định, Thanh Hoá, Bắc Giang, Thái Nguyên, Cần Thơ, Phú Thọ và Sơn La.

 • Đi thực địa tại: Xã Sơn Đông và Cổ Đông, Sơn Tây.

 • Đi thực địa tại: 2 trường Đại học Bách Khoa và Học viện Báo Chí và Tuyên truyền.

 1. Nhiệm vụ của nhóm đánh giá

STT

Nội dung công việc

Kết quả dự kiến

1

Xây dựng đề xuất kỹ thuật của baseline survey

Khung đánh giá được hoàn thiện

2

 

Xây dựng và hoàn thiện công cụ nghiên cứu.

 

3 bộ công cụ khảo sát cho 3 nhóm đối tượng và hướng dẫn sử dụng công cụ khảo sát cho từng nhóm đối tượng.

3

Đi thực địa thu thập thông tin

Thông tin được thu thập tại 9 tỉnh, 2 xã tại Sơn Tây và 2 trường Đại học tại Hà Nội.

5

Phân tích số liệu thu thập được

Số liệu được phân tích

6

Viết báo cáo bằng tiếng Việt

3 bản báo cáo với số liệu tách rời:

- Nhóm Nữ Yêu Nữ tại 9 tỉnh

- Nhóm dân cư và cán bộ hỗ trợ tại Sơn Đông và Cổ Đông.

- Nhóm Sinh viên tại trường Bách Khoa và Học viện Báo Chí và Tuyên truyền.

7.

Lấy ý kiến đóng góp

Bản thảo báo cáo được chia sẻ với các bên liên quan để lấy ý kiến đóng góp

8

Hoàn thiện báo cáo tiếng Việt và Anh

Báo cáo được hoàn thiện, nộp và trình bày cho CSAGA

4. Kết quả đầu ra đánh giá dự án

 • 03 bộ Công cụ khảo sát tại thực địa

 • 01 Báo cáo đánh giá bằng tiếng Việt

 • 01 Bản báo cáo tiếng Anh

 • Các số liệu thô

III. Khả năng yêu cầu:

Ứng viên đạt yêu cầu dự tuyển tối thiểu có bằng thạc sĩ và có kinh nghiệm/chuyên môn đánh giá dự án, có kiến thức chuyên môn về Giới và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển, đặc biệt là lĩnh vực LGBTQ. Có kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm.

IV. Thủ tục chọn thầu:

Do đây là gói thầu tuyển dụng đánh giá độc lập có khả năng cao nên ứng viên có số điểm cao nhất sẽ được lựa chọn làm nhà thầu ưu tiên để thảo luận chi tiết và thương thảo tài chính với ban quản lý dự án.

#

Nội dung

Thời gian

1

Thời hạn nộp thầu

Từ 24/01đến 10/02/2020

2

Đánh giá và lựa chọn gói thầu

Từ ngày 24/01 đến 13/02/2020

3

Thông báo kết quả

Ngày 14/02/2020

4

Thực hiện nghiên cứu, đánh giá và xử lý số liệu

Từ ngày 15/02 đến 30/03/2020

   5

Nộp báo cáo bản tiếng Việt và Anh

Từ ngày 30/03đến 15/04/202

Những ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ năng lực, kế hoạch khảo sát và ngân sách đề xuất trên cơ sở nhiệm vụ tham chiếu về địa chỉ sau:

 

Nguyễn Tuyết Trinh – Cán bộ dự án CSAGA

Địa chỉ: Nhà 35 ngõ 66 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: trinhnt@csaga.org.vn

Tel: 024.3791.0014 (máy lẻ 31)

 

-

 

 

TERM OF REFERENCE

Project:                     “ Protect women and girls forms of sexual violence

Bid package:               Project impact evaluation

Methodology:             Independent evaluation

The Center for Applied Science on Gender, Family, Women and Adolescents (CSAGA) and Bread for the World are seeking experts to conduct an independent quality assessment for the implementation of the project “Protect women and girls forms of sexual violence.”

1. Project description and assessment purpose

The Center for Applied Science on Gender, Family, Women and Adolescents (CSAGA) is a Vietnamese non-governmental, non-profit organization. CSAGA is implementing three programs aimed at promoting rights for women, including 1) protection program, 2) prevention program and 3) policy advocacy program. CSAGA has years of experience in working with the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) community in Vietnam. Of the intervention activities, CSAGA always finds a creative and realistic approach to protect and promote the rights of this community in Vietnam.

The project “Protect women and girls forms of sexual violence” is funded by Bread for the World and implemented in two years ( July 1, 2018 to June 30, 2020). The project is implemented at two Hanoi-based universities, Son Dong and Co Dong commune and 12 women love women groups in nine provinces and cities.

The project has two specific objectives:

Objective 1: Sexual violence victims are timely supported to recover

Result evaluation indicator for objective 1

 • The percentage of target groups considering sexual violence as crimes increases by 30% compared with project baseline survey

 • At least 1000 victims will be supported with counseling, psychological treatment or connect with other services (lawyers, social workers, police…), or taking the case to the court

Objective 2: Vietnamese civil society organizations participate in advocacy to improve the legal framework on the prevention of sexual violence

 • At least two recommendations for supplement or amendment for laws relating to domestic violence, sexual harassment and sexual violence in public spaces will be submitted to policymakers and adopted into the legal framework.

In order to meet the objectives of the project, the project management team seeks a group to conduct an impact assessment for the project. The assessment results will provide an objective and overall view of the impacts brought about by the project to target groups, and at the same time point out the gaps in order to shape the direction for the project’s follow-on development.

II. Job tenor, time, location, method, and technical standards:

 1. Specific target of the research:

  1. Evaluate the appropriateness of the project

- Are the activities, approaches, and implementation of the CBO models suitable for the Women Love Women groups in 9 provinces?

- Activities, approaches, implementation of the Men's Club and the Emergency assistance team models suitable for people and officials of Son Dong and Co Dong communes?

- Activities, approaches and implementation of the safe school model for students and staff at the Hanoi University of Science and Technology, the Academy of Journalism and Communication are appropriate?

- Assess the compatibility level between activities and objectives of the project

1.2 Evaluate the project effectiveness

- Does the project result meet the needs of the beneficiaries?

- Effective in coordination among stakeholders in planning, implementation and monitoring of project activities?

- What internal/external factors that affect the effectiveness of the project and the remedies implemented? Additional recommendations the consultant?

1.3 Evaluate the project efficiency

- How is the quality and progress of the project activities?

- What is the level of contribution (financial or non-financial) organizations, govermental agencies, beneficiary groups and other partners?

1.4 Evaluate the project impact

- Assess changes in legal policies related to domestic violence, sexual harassment and sexual violence in public spaces to prevent forms of violence before and after the project is implemented.

- Assess changes in knowledge, awareness, attitudes and behaviors of members of the Women Love Women group in 9 provinces.

- Assess changes in knowledge, awareness, attitudes and behaviors of people and officials of Son Dong and Co Dong communes.

- Assess changes in knowledge, awareness, attitudes and behaviors of students and staff at Hanoi University of Science and Technology, Academy of Journalism and Communication.

1.5 Assess the sustainability of project activities and results

- The appropriateness and applicability of the safe address models, safe school models, CBO models, emergency support team model and the Men's Club model.

- Which project models are highly feasible to apply later? Can they apply those models to other localities? Why?

1.6 Make inquiries about:

- Identify the needs of women love women group, student groups and resident groups in 2 communes of Son Dong and Co Dong.

- Identify issues that WLW people in the provinces are facing, focus on sexual violence, domestic violence and violence between couples.

- Identify issues that students of Hanoi University of Science and Technology and Academy of Journalism and Communication are facing, focusing on sexual violence and violence between couples.

- Identify issues that the resident groups and supporting official in Son Dong and Co Dong commune are facing, focusing on sexual violence and domestic violence.

- Identify the type of impact that is appropriate for the WLW, students and resident groups, support officials in Son Dong and Co Dong communes.

- Make appropriate recommendations to address the findings.

2. Time and location

 • Examine  period: Around February 21, 2020 - April 15, 2020

 • Assessment area:

 • Field trips to 9 provinces: Hanoi, Ho Chi Minh, Nam Dinh, Thanh Hoa, Bac Giang, Thai Nguyen, Can Tho, Phu Tho and Son La.

 • Field work at: Son Dong and Co Dong commune, Son Tay.

 • Field work at: Hanoi University of Science and Technology and the Academy of Journalism and Communication.

3. Tasks of the evaluation team

No

Task

Expected Result

 

1

Develop technical proposal of baseline survey

Evaluation framework is completed

2

Building and perfecting research tools

Three set of survey tools for three target groups and instructions for using survey tools for each target group

3

Take a field trip to gather data

Information was collected in 9 provinces, including 2 communes in Son Tay and 2 universities in Ha Noi

5

Analyze the collected data

Data are analyzed

6

Write a report in Vietnamese

3 reports with separate data:

-The women love women group in 9 provinces

-  Resident groups and supporting officials in 2 communes of Son Dong and Co Dong.

-Students of Hanoi University of Science and Technology and Academy of Journalism and Communication

7.

Take suggestions

Manuscripts of the report are shared with stakeholders for comments

8

Finish Vietnamese and English reports

The report is completed, handed out and presented to CSAGA

 

4. Output of project evaluation

 • 03 set of field survey tools

 • 01 report in Vietnamese

 • 01 report in English

 • Figures

III. Required capacity:

Applicants who meet the admission requirements must have a master degree or higher, experience/expertise in project evaluation, gender knowledge and work experience in development, especially in the LGBTQ field. Skilled cooperation and teamwork skills are required.

IV. Procedures for selecting bidders:

Because this is a highly capable independent evaluation bidding package, the candidate with the highest score will be selected as the priority contractor to discuss details and negotiate finance with the project management.

#

Content

Timeline

1

Deadline for bid submission

From 24/01 to 10/02/2020

2

Evaluation and selection of bidding packages

From 24/01 to 13/02/2020

3

Result announcement

14/02/2020

4

Conducting research, evaluation and data processing

From 15/02 to 30/03/2020

   5

Submit Vietnamese and English reports

From 30/03 to 15/04/2020

 

Interested candidates should submit their competency profile, survey plan and proposed budget based on reference to the following address:

Nguyễn Tuyết Trinh – CSAGA Project Officer

Địa chỉ: No. 35, 66 Alley, Dich Vong Hau street, Dich Vong Hau ward, Cau Giay District, Hanoi.

Email: trinhnt@csaga.org.vn

Tel: 024.3791.0014 (ext 31)