TIN TỨCSự kiện mới nhất

Kêu gọi sáng kiến địa phương cho sự kiện IDAHOT 2018

17/05/2018 03:19:14 65
CSAGA trân trọng thông báo Kêu gọi Sáng kiến địa phương về giảm kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo lực với người LGBTQ tại Việt Nam nhân kỷ niệm 28 năm ngày Quôc tế chống Kỳ thị đồng tính và chuyển giới.

1. Tổ chức hỗ trợ

CSAGA là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam. CSAGA ra đời nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền cho nhóm phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi kỳ thị và bạo lực, bao gồm cả nhóm Nữ yêu nữ tại Việt Nam bằng các phương pháp sáng tạo.

CSAGA trân trọng thông báo Kêu gọi Sáng kiến địa phương về giảm kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo lực với người LGBTQ tại Việt Nam nhân kỷ niệm 28 năm ngày Quôc tế chống Kỳ thị đồng tính và chuyển giới.

2. Sáng kiến địa phương cần tập trung vào 2 chủ đề:

2.1  Thúc đẩy sự hiểu biết về phân biệt đối xử đối với người LGBTQ tại nơi làm việc, nhà trường và gia đình.

2.2 Tăng cường hành động của người LGBTQ để xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở tính dục và thể hiện giới tại trường học, nơi làm việc và gia đình.

3. Thời gian thực hiện Sáng kiến

Thời gian nhận Sáng kiến: 04/05/2018

Thời gian trả lời sáng kiến: 5 ngày sau khi nhận được sáng kiến

Thời gian đóng nhận Sáng kiến: 20/5/2018

Tất cả các hoạt động dự án phải được hoàn tất trước ngày 10/6/2018. Quỹ không xem xét việc gia hạn dự án sau thời gian này.

4. Đối tượng.

Các hội nhóm, cá nhân LGBTQ trên toàn quốc. 

5. Kinh phí tài trợ hợp lệ 

Ngân sách cho mỗi Sáng kiến không quá 20,000,000 VND. 

6. Quy trình hỗ trợ

Tất cả các đề xuất sẽ được CSAGA xem xét, nhằm lựa chọn ra các đề xuất phù hợp nhất với chủ đề và nguồn tài chính.

Tiến trình hỗ trợ:

Các quyền và nghĩa vụ cụ thể của nhóm/cá nhân nhận hỗ trợ sẽ được quy định rõ trong Biên bản ghi nhớ hợp tác, và được ký bởi đại diện nhóm nhận hỗ trợ & CSAGA

7. Thủ tục nộp Sáng kiến

Các Sáng kiến xin tài trợ phải điền đầy đủ mẫu đơn theo quy định của CSAGA và gửi đến chị Bùi Thị Thanh Hòa, địa chỉ email: hoabui@csaga.org.vn

Download mẫu Sáng kiến tại đây:

https://drive.google.com/file/d/18DzwQeroKHdkp9k0SBAJmUP0uyV6dDtv/view

 

 

Tags:

3

4

8

20