THƯ VIỆN

$data->name

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em. Hướng dẫn thảo luận với cán bộ cộng đồng

Mã sách: SHA - 43

Tác giả:

Nguồn: Australian Aid, World Vision

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Số trang:

Chủ đề: Chống xâm hại tình dục

Giá: Miễn phí

TÓM TẮT NỘI DUNG:

Thảo luận với Cán bộ cộng đồng được thực hiện một cách ngắn gọn, linh hoạt nhằm trang bị cho những người tham gia những kiến thức và kỹ năng cơ bản để phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em ngay trong cộng đồng. Tài liệu Hướng dẫn thảo luận cung cấp cho người điều hành những hướng dẫn đơn giản và công cụ để có thể thực hiện một buổi thảo luận với Cán bộ cộng đồng, trong thời lượng khoảng hai đến ba giờ. Tài liệu cũng bao gồm tất cả những yêu cầu cần thiết để thực hiện thảo luận. Những nội dung đề cập trong Tài liệu phù hợp để thảo luận với cả những nhóm đối tượng ở cấp thôn bản/tổ dân phố, cấp quận/huyện cho đến cấp tỉnh/thành phố và quốc gia.

SÁCH CÙNG CHỦ ĐỀ
CHIA SẺ

THÔNG TIN CÁ NHÂN